Wersja dla osób niedowidzących

Kadra

Opis działań         Kadra       Zdjęcia  

 

Alina Marzec - koordynator hipoterapii, hipoteraputa

Pracuje w MSPDiON od 2000 roku. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Marketing i Zarządzanie oraz Zootechnika. Ukończyła studia podyplomowe: pedagogika, rewalidacja z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz innymi utrudnieniami w rozwoju. Uzyskała tytuł zawodowy instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia oraz  z zakresu felinoterapii mający na celu nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie prowadzenia terapii i wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wykorzystaniem kotów. Ukończyła pierwszy w Polsce kurs dogoterapii. Instruktor jazdy konnej.
 
Odbyła liczne kursy, szkolenia i warsztaty m.in.: Basic Dog ‘s Behaviour part 1, Wykorzystanie psa w terapii i edukacji dzieci, Dziecko i pies: rozwój – edukacja – rehabilitacja, Wolontariusz dogoterapii PZD, Praca psa – terapeuty, Dogoterapeuta/kynoterapeuta – kurs uzupełniający, Terapia Taktylna, Neurologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłowo.
Wolny czas spędza z rodziną i liczną gromadką czworonogów.
 

Edyta Urbaniak - hipoteraputa

W MSPDiON pracuję od 2007 roku na stanowisku fizjoterapeuta, hipoterapeuta oraz dogoterapeuta. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Fizjoterapia z tytułem zawodowym licencjackim, oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada specjalność Instruktora Rekreacji Ruchowej -  hipoterapeuta oraz certyfikat ukończenia kursu Dogoterapii. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną m.in.  dwustopniowe szkolenie z zakresu zintegrowanego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) w stowarzyszeniu „KROK ZA KROKIEM” w Zamościu.  Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej m.in. w  szkoleniu z zakresu diagnozy AAC oraz alternatywnych sposobów porozumiewania się prowadzonych przez dr Magdalenę Grycman Brała udział w różnych konferencjach  szkoleniowych o tematyce usprawniania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in. w konferencji „Od niepełnosprawności do aktywności poprzez dobór odpowiednich siedzisk, urządzeń i pomocy do komunikacji oraz przygotowanie przyjaznego środowiska dla dzieci z niepełnosprawnością.

 

Katarzyna Wołoszyn - hipoteraputa
 

W zespole od 2014 roku. W pracy z dziećmi na zajęciach hipoterapii łączy interdyscyplinarną wiedzę, pasje oraz doświadczenie z zakresu zootechniki, pedagogiki – w tym oligofrenopedagogiki i jeździectwa zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi podczas studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, licznych kursów i szkoleń.
,,Możliwość obserwacji, analizowania, podejmowania prób i wyciągania wniosków, dzielenia się spostrzeżeniami i dyskutowania w gronie specjalistów z różnych dziedzin a wszystko z myślą o drodze ku lepszemu dla dzieci, to działania dzięki którym praca daje mi ogromną satysfakcję.”
Prywatnie mama dzieląca pasję do nauk przyrodniczych, ambitnej rekreacji i sztuki z 12 letnią córką Natalią.
 

 

 

Katarzyna Mielnik - hipoteraputa

Pracuje w MSPDION od 2003roku jako fizjoterapeuta oraz hipoterapeuta. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziale Fizjoterapii. Instruktor hipoterapii od 2004 roku. Ukończyła następujące kursy i szkolenia: Współczesne metody leczenia i diagnozy tkanek miękkich”, „Terapia taktylna wg. S .Masgutov”, Terapia Integracji Sensomotorycznej II-stopnia. Brała udział w wielu szkoleniach warsztatach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Tadeusz Marzec - asystent hipoterapeuty 

Sławomir Gałka - koniuszy

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA