Wersja dla osób niedowidzących

Aktywność na różne sposoby

Projekt pomyślany jest jako cykl imprez służących aktywizacji osób niepełnosprawnych wywodzących się z różnych środowisk. Przedsięwzięcie ma charakter ponadregionalny. Niejako jądrem projektu jest środowisko osób niepełnosprawnych związanych z MSPDiON, które zajmuje się przygotowaniem i organizacją poszczególnych imprez. Projekt zakłada aktywizację beneficjentów na trzech wiodących płaszczyznach – sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej, przyrodniczo-ekologicznej. Zaplanowano również szeroko zakrojone działania promocyjne służące zarówno zachęcaniu innych środowisk osób niepełnosprawnych do aktywności, promocji samego projektu oraz źródeł jego finansowania, jak i przełamywaniu niekorzystnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności i osób nią dotkniętych. Płaszczyzna sportowo-rekreacyjna przedsięwzięcia to „Dzień Sportu”, turniej piłkarski „Milicz Football Cup” i Halowy Turniej Piłkarski, płaszczyzna kulturalna – Przegląd Małych Form Teatralnych i Koncert „Śpiewać każdy może”, płaszczyzna przyrodniczo-ekologiczna – „Sprzątanie Świata” oraz Piknik Rodzinny „Z przyrodą na ty” i Ekofestiwal „Zielona Aktywność”. Dwie ostatnie imprezy będą dodatkowo służyć celom promocyjnym podobnie jak podsumowujący projekt „Dzień Osób Niepełnosprawnych” oraz przygotowane w ramach projektu folder i kalendarz. Założono, że we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych w ramach projektu udział weźmie w sumie 300 osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności. W tym 175 to związane z MSPDiON. Pozostali, to goście z innych regionów kraju zaproszeni na poszczególne imprezy. Jako że wszystkie imprezy mają charakter otwarty, liczba beneficjentów ostatecznych może ulec zwiększeniu, co jednak nie będzie miało wpływu na planowany budżet. W projekcie zatrudniona jest przede wszystkim kadra pracująca na codzień w placówkach prowadzonych przez MSPDiON oraz grupa wolontariuszy, również z zagranicy współpracująca wcześniej z MSPDiON w ramach różnorakich przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych. Poza tym w obsługę poszczególnych działań włączone zostaną osoby niepełnosprawne – członkowie MSPDiON oraz podopieczni placówek przezeń prowadzonych.

Projekt realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CEL PROGRAMOWY: Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
TYP PROJEKTU: Spotkaniai imprezy integracyjneo charakterze otwartym (w szczególności: wystawy, zawody, festiwale, koncerty)
AUTORZY: Paulina Słowińska, Grzegorz Wirchniański
KIEROWNIK PROJEKTU: Grzegorz Wirchniański
CZAS TRWANIA: 01.01.2015 - 31.12. 2015

Święto teatru w DORW
18.03.2015

18 marca w naszym Ośrodku odbył się III Przegląd Małych Form Teatralnych. O ile dwie poprzednie edycje imprezy były nadzwyczaj udane, o tyle tegoroczna wg opinii jury, naszych gości i uczestników przeglądu była rewelacyjna. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Aktywność na różne sposoby” finansowanego ze środków PFRON.

więcej »

« 1 2
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA