Wersja dla osób niedowidzących

Dolnośląski Punkt Doradczy

SZKOLENIE DLA STOWARZYSZEŃ
22.10.2017

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Miliczu w porozumieniu z Gminą Milicz zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, na szkolenie prowadzone przez Pana Marcina Babiucha wieloletniego księgowego Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

Podczas  spotkania omawiane będą następujące zagadnienia:
 
- Prawidłowe wypełnianie ofert oraz sprawozdań z wykonania zadania publicznego w otwartych konkursach ofert.
 
- Prawidłowe wypełnianie uproszczonych ofert i sprawozdań z realizacji zadania publicznego (pozakonkursowego tryb 19a).
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 23 października (poniedziałek) 2017 r. w godz. 15.30-19.30, w sali wykładowej w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Waresiaka 7 w Miliczu. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma stosowne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
 
Swój udział w spotkaniu należy potwierdzić  telefonicznie - u Pani Magdaleny Wichrzyckiej pod numerem telefonu 71-38-04-380 lub w Punkcie DPKD u Pana Przemysława Walniczka do dnia 19 października 2017 roku. Ilość osób uczestniczących w szkoleniu będzie ograniczona.
 
Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
 
 
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA