Wersja dla osób niedowidzących

Kadra

Opis działań                  Kadra Zdjęcia

 

Alina Marzec - koordynator dogoterapii, dogoteraputa

Pracuje w MSPDiON od 2000 roku. Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu – Marketing i Zarządzanie oraz Zootechnika. Ukończyła studia podyplomowe: pedagogika, rewalidacja z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z niepełnosprawnością umysłową oraz innymi utrudnieniami w rozwoju. Uzyskała tytuł zawodowy instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia oraz  z zakresu felinoterapii mający na celu nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie prowadzenia terapii i wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wykorzystaniem kotów. Ukończyła pierwszy w Polsce kurs dogoterapii. Instruktor jazdy konnej.
 
Odbyła liczne kursy, szkolenia i warsztaty m.in.: Basic Dog ‘s Behaviour part 1, Wykorzystanie psa w terapii i edukacji dzieci, Dziecko i pies: rozwój – edukacja – rehabilitacja, Wolontariusz dogoterapii PZD, Praca psa – terapeuty, Dogoterapeuta/kynoterapeuta – kurs uzupełniający, Terapia Taktylna, Neurologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłowo.
Wolny czas spędza z rodziną i liczną gromadką czworonogów.
 

Edyta Urbaniak - dogoteraputa

W MSPDiON pracuję od 2007 roku na stanowisku fizjoterapeuta, hipoterapeuta oraz dogoterapeuta. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Fizjoterapia z tytułem zawodowym licencjackim, oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada specjalność Instruktora Rekreacji Ruchowej -  hipoterapeuta oraz certyfikat ukończenia kursu Dogoterapii. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną m.in.  dwustopniowe szkolenie z zakresu zintegrowanego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) w stowarzyszeniu „KROK ZA KROKIEM” w Zamościu.  Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej m.in. w  szkoleniu z zakresu diagnozy AAC oraz alternatywnych sposobów porozumiewania się prowadzonych przez dr Magdalenę Grycman Brała udział w różnych konferencjach  szkoleniowych o tematyce usprawniania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in. w konferencji „Od niepełnosprawności do aktywności poprzez dobór odpowiednich siedzisk, urządzeń i pomocy do komunikacji oraz przygotowanie przyjaznego środowiska dla dzieci z niepełnosprawnością.”

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA