Wersja dla osób niedowidzących

Kierunek Rozwój 3

AKTUALNOŚCI     REKRUTACJA     PLAKAT INFORMACYJNY

Zamysłem twórców projektu jest umożliwienie rodzicom i kadrze Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych (MSPDiON) bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnościami (OzN) uczestnictwa w tematycznych szkoleniach, dzięki którym dostaną szansę na poszerzenie swojej wiedzy w zakresie podnoszenia umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnościami, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. W ramach projektu planujemy udostępnić możliwość wzięcia udziału w 3 specjalistycznych szkoleniach dla pracowników naszych placówek oraz rodziców OzN. Liczba osób z niepełnosprawnościami będących pod opieką Stowarzyszenia wciąż wzrasta, dlatego chcemy móc dysponować jak największą wiedzą a zarazem bogatym doświadczeniem w pracy z osobami z dysfunkcjami. Zaplanowane szkolenia mają różnorodny charakter, dlatego każde z nich pozwoli nabyć wiedzę i praktykę w innym zakresie, co z kolei da możliwość pracy z osobami ze zróżnicowanym stopniem i rodzajem niepełnosprawności.

Okres realizacji: od dnia 1 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Wartość dofinansowania: 50 000.00 zł
Całkowita wartość zadania: 55 872.80 zł

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA