Wersja dla osób niedowidzących

Mamo, Tato, co Wy na to

2-dniowe szkolenie dla kadry zatrudnionej w placówkach oświatowych
09.10.2018

                                                                                                                       

 

Milickie Stowarzyszenia Przyjaciól Dzieci i Osób Niepełnosprawnych organizuje 2-dniowe szkolenie dla kadry (specjalistów/ nauczycieli/ terapeutów/ asystentów/ opiekunów) zatrudnionej w placówkach oświatowych Ośrodkach Szkolno– Wychowawczych, Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej.Szkolenia o tematyce: „ROZWAŻNA INTERWENCJA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZACHOWAŃ TRUDNYCH, O CHARAKTERZE SEKSUALNYM, U PODOPIECZNEGO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ” w ramach realizacji projektu " Mamo, tato co wy na to"

 

Prowadząca: Joanna Płuska - psycholog certyfikujący się w dziedzinie psychoterapii i seksuologii. Od 2005r pracuje z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością i ich rodzinami. Jako członek Zespołu ds. seksualności osób niepełnosprawnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego uczestniczy w tworzeniu standardów do pracy z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, w obszarze ich seksualności. Dodatkowo pracuje jako biegły sądowy (specjalista ad.hoc) dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Miliczu. Ponadto prowadzi szkolenia i warsztaty dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów a także dla kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi, na różnych etapach ich życia.Twórczyni, jako współautor, materiałów edukacyjnych i jako autor, artykułów dla PWN Wydawnictwo szkolne, o tematyce związanej z pracą terapeutyczną z osobami ze specjalnymi potrzebami.  ​

Harmonogram Szkolenia 

I DZIEŃ szkolenia 16 Listopada 2018r godzina 14:30 , wykład 8 godz. 

Zakres tematyczny:

 • Co składa się na seksualność człowieka?
 • Dysharmonia w rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną ( różnice w poziomie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego) - w kontekście ryzyka powstania zachowań niepożądanych w sferze seksualnej,
 • Rozwój seksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną, w zależności od stopnia niepełnosprawności,
 • W jaki sposób definiujemy zachowania trudne? Zasady tworzenia prawidłowych opisów zachowań trudnych, w celu zaplanowania jego korekcji,
 • Do jakiego rodzaju norm odnosimy się, oceniając zachowanie podopiecznego, jako TRUDNE?
 • Czy zachowanie trudne ma rzeczywiście charakter seksualny? Jak przeprowadzić diagnozę?
 • Kto przeprowadza interwencję w przypadku pojawienia się zachowań trudnych w placówce?
 • Cechy dobrego interwenta.

II DZIEŃ szkolenia 17 listopada 2018r.godzina 9:00, wykład 8  godz. 

Zakres tematyczny:

 • Jak przeprowadzić interwencję wobec osoby, z niepełnosprawnością intelektualną, przejawiającą zachowania trudne, o charakterze seksualnym?
 • Trenowanie przeprowadzania interwencji, w oparciu o zdobytą wiedzę.
 • Praca na indywidualnych przypadkach podanych przez uczestników szkolenia

 

Formularz Zgłoszeniowy

Harmonogram Szkolenia 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA