Wersja dla osób niedowidzących

MOGĘ, POTRAFIĘ, PRACUJĘ

Warsztat kompetencji zawodowych
23.05.2018

22 i 23 maja zespół Trenerów Pracy przeprowadził warsztaty z zakresu kompetencji zawodowych. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Mogę, Potrafię, Pracuję”, który finansowany jest ze środków EFS.

Udział w warsztatach był bezpłatny i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników projektu. Tym razem zajęcia prowadził trener pracy i doradca zawodowy. 
Warsztat kompetencji zawodowych rozpoczął się od przywitania prowadzących z uczestnikami. Następnie omówiono wspólnie harmonogram spotkania i stworzono regulamin, który obowiązywał w trakcie zajęć.
Kolejnym elementem była prezentacja multimedialna obrazująca  podstawowe zagadnienia dotyczące pracy i procesu aktywizacji zawodowej.
Następnie doradca zawodowy wspólnie z uczestnikami rozpoczęli serię ćwiczeń praktycznych, dzięki którym wszyscy mieli możliwość spróbować swoich sił w temacie kompetencji zawodowych.
Ostatnim elementem warsztatów była pogadanka, która przybliżyła wszystkim uczestnikom ideę usługi zatrudnienia wspomaganego jako najlepszej metody na podniesienie swoich kompetencji zawodowych.
Na koniec wspólnie podsumowano całe warsztaty i wysłuchano informacji zwrotnych naszych uczestników.
Wszyscy przybyli na zajęcia mogli liczyć na pyszny obiad oraz materiały szkoleniowe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA