Wersja dla osób niedowidzących

MOGĘ, POTRAFIĘ, PRACUJĘ

„MOGĘ POTRAFIĘ PRACUJĘ”

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, członek Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, realizuje projekt „Mogę, potrafię, pracuję”. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program jest kontynuacją działalności zespołu trenerów pracy wspomaganej, który wspiera osoby z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej od 2008 roku.
 
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne
 
Działanie: 9.1 Aktywna integracja
 
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne
 
Założenia projektu:
 
- realizacja i zapewnienie kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej u 45 osób z niepełnosprawnością dostosowanego do indywidualnych potrzeb tych osób,
 
Cele projektu:
 
- podniesienie aktywizacji zawodoweji społecznej osób z niepełnosprawnościami przy wykorzystaniu europejskiego modelu zatrudnienia wspomaganego,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych, społecznych i osobistych osób z niepełnosprawnościami,
- udział osób z niepełnosprawnościami w warsztatach tematycznych,
- odbycie próbek pracy oraz praktyk zawodowych przez osoby z niepełnosprawnościami,
 
Planowane efekty:
 
- objęcie wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej 45 osób z niepełnosprawnościami (27 kobiet i 18 mężczyzn) przez trenera pracy, psychologa oraz doradcę zawodowego,
- uzyskanie zatrudnienia, przez conajmniej 10 osóbna otwartym rynku pracy,
- uzyskanie kwalifikacji zakończonych egzaminem przez 5 osób z niepełnosprawnościami, 
- poszukiwanie pracy po opuszczeniu programu, przez co najmniej 8 osób z niepełnosprawnościami
 
Całkowita wartość projektu: 560 947,90
Kwota dofinansowania: 532 867,90
W tym wkład Funduszy Europejskich: 476 805,71
Termin realizacji: 01.09.2017-31.10.2019
Autorzy: Marta Kiszczak, Marcin Folmer

HARMONOGRAM WSPARCIA

Zaproszenie na warsztaty
22.05.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych zaprasza uczestników projektu „Mogę, potrafię, pracuję” na warsztaty z zakresu kompetencji zawodowych.

więcej »


Warsztaty kompetencji społecznych
26.04.2018

24 i 26 kwietnia zespół Trenerów Pracy przeprowadził warsztaty podnoszące poziom kompetencji społecznych. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Mogę, Potrafię, Pracuję”, który finansowany jest ze środków EFS.

więcej »


Mogę, potrafię, pracuję
25.10.2017

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację projektu „Mogę, potrafię, pracuję”, który jest kontynuacją  działalności zespołu trenerów pracy wspomaganej przy MSPDiON, z lat 2008-2017. 

więcej »


Zapytanie ofertowe
01.08.2017

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług trenera pracy.

więcej »

« 1 2
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA