Wersja dla osób niedowidzących

Nasza Dolina Baryczy

        Projekt jest kompleksowym programem aktywizacji mieszkańców Doliny Baryczy do organizacji różnorakich przedsięwzięć turystycznych promujących region. Przedsięwzięcie służy również edukacji ekologicznej i promocji zrównoważonego korzystania z zasobów natury. Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców Doliny Baryczy do działań natury ekologiczno-edukacyjno-promocyjnej na rzecz swojej małej ojczyzny. Projekt ma przeciwdziałać bierności, marginalizacji społecznej i wszelkich jej niekorzystnych następstw.

       W przedsięwzięciu uczestniczą osoby z niepełnosprawnością związane z MSPDiON (dzieci, młodzież i dorośli), niepełnosprawni i zdrowi uczniowie lokalnych szkół masowych oraz miłośnicy lokalnej przyrody. Program jest tak skonstruowany, by dać lokalnej społeczności narzędzia do pracy na rzecz regionu i zaopatrzyć ją w niezbędną wiedzę dotyczącą regionu oraz kwestii wspierania przyrody i Doliny Baryczy jako regionu turystycznego. Projekt ma charakter szeregu przedsięwzięć, w ramach których beneficjenci przemierzają szlaki Doliny Baryczy korzystając z różnych form turystycznych (wycieczki bryczką, spływy kajakowe, wycieczki piesze). Nie są to jednak wycieczki wyłącznie w celach turystyczno-krajoznawczych. Każda z nich łączy się z akcją sprzątania odwiedzanych miejsc oraz zdobywaniem wiedzy dotyczącej przyrody. Przewidziano też organizację służących pogłębianiu edukacji ekologicznej tzw. zielonych lekcji, w ramach których uczniowie i przedszkolaki spotykają się z lokalnymi przyrodnikami i edukatorami. Zielone lekcje pomyślane są jako zajęcia edukacyjne wplecione w programy edukacyjne i edukacyjno-terapeutyczne. Zaplanowany jest też udział w szeroko zakrojonych akcjach społecznych – „Sadzimy Dęby w Dolinie Baryczy”,  „Czysta Barycz”, oraz inicjowanie podobnych akcji na nieco mniejszą skalę. Projekt ma więc służyć aktywizacji mieszkańców Doliny Baryczy, samej Dolinie jako regionowi o dużym ale wciąż niedocenianym potencjale turystycznym, integracji społecznej, integracji międzypokoleniowej, przełamywaniu niekorzystnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności, ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Twórcy liczą, że projekt pozwoli uruchomić potencjał lokalnej społeczności w większym stopniu. Działania są tak zaplanowane by łączyć przyjemne z pożytecznym na zasadzie przyroda nam – my przyrodzie. Np. pływamy kajakami – sprzątamy rzekę, podglądamy zwierzęta – dokarmiamy je, itd. Niezwykle istotnym elementem projektu jest zaangażowanie uczniów oraz przedszkolaków.

       Twórcy projektu traktują to jako pracę u podstaw, bo właśnie w najmłodszych najłatwiej zaszczepić idee, którym ma służyć projekt, czyli szacunek do przyrody, drugiego człowieka, prawidłowy nieskażony stereotypami stosunek wobec niepełnosprawności, umiejętność podejmowania współpracy w szczytnym celu. Właśnie wśród najmłodszych najłatwiej wychować liderów, którzy w przyszłości podejmą tego typu inicjatywy. 

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: Aktywne społeczeństwo

NAZWA KIERUNKU DZIAŁANIA: Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych

AUTORZY: Paulina Słowińska i Grzegorz Wirchniański

KOORDYNATOR: Grzegorz Wirchniański

CZAS TRWANIA: 01.04.2015 – 30.11.2015

Plener z bryczką i kajakami
29.05.2015

         W ostatni z majowych piątków grupy ZRW „A” i „B” spędziły  poranek w Ostoi Konika Polskiego. Uczestnicy zielonej lekcji  biesiadowali, pływali kajakami i mknęli bryczką. 

więcej »


Spływ kajakowy
17.05.2015

         17 maja zainaugurowaliśmy sezon kajakowy. Na trasę pierwszego tegorocznego spływu wybraliśmy sztandarowy fragment szlaku kajakowego  Baryczy na odcinku Milicz – Sułów. Mimo niepewnej aury, było super. 

więcej »


Akcja sprzatania
18.04.2015

         W piękną kwietniową sobotę postanowiliśmy wesprzeć przyrodę. O ile przez całą zimę i przedwiośnie nasze wsparcie polegało na dokarmianiu zwierzyny, o tyle teraz zabraliśmy się za sprzątanie tego, co ludzie zostawiają w lasach i na szlakach turystycznych. Do tego rodzaju pracy trzeba mieć anielską cierpliwość i ośli upór, bo ludzie śmiecą strasznie.

więcej »


Zielone lekcje – akcja sprzątania
17.04.2015

Wiosna w Dolinie Baryczy rozgościła się na dobre, uznaliśmy więc, że warto wyjść w teren i poszukać jej śladów, a przy okazji zrobić coś pożytecznego dla naszej przyrody. Wychodząc z tego założenia nasze przedszkolaki z grupy integracyjnej 5-latków „B”  łącząc przyjemne z pożytecznym uczestniczyły w lekcji na łonie natury.

więcej »

« 1 2
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA