Wersja dla osób niedowidzących

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością

Opieka wytchnieniowa w marcu
01.04.2021

Za nami kolejny miesiąc działań w ramach „Opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Dzięki realizacji projektu jego uczestnicy mają zapewnioną profesjonalną opiekę (zarówno w postaci usług dziennych, całodobowych, jak i w swoich domach), umożliwiając rodzicom i opiekunom prawnym tytułowe wytchnienie.

Marzec był kolejnym miesiącem, w którym beneficjenci korzystali z proponowanej przez nas formy wsparcia, która realizowana była zarówno w placówkach działających w ramach stowarzyszenia, jak i w domach uczestników programu. Dzięki temu zagospodarowali oni swój wolny czas w sposób ciekawy i rozwijający, podczas gdy rodzice mieli możliwość odpoczynku i załatwienia codziennych, życiowych spraw.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA