Wersja dla osób niedowidzących

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością

Sierpniowa Opieka Wytchnieniowa
16.09.2021

Sierpień był kolejnym miesiącem realizacji przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Działanie to umożliwia nam zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami w różnym wieku profesjonalnej opieki, dzięki czemu ich rodzice i opiekunowie prawni zyskują chwilę tytułowego wytchnienia.

Tradycyjnie już, uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia zarówno w domach, jak i miejscach przez nich wskazanych. Jak zwykle mieli oni zapewnione usługi dostosowane do ich potrzeb i możliwości, podczas gdy rodzice i opiekunowie mieli możliwość realizacji najprostszych ludzkich potrzeb jak wizyta u lekarza, pójście do kościoła, urzędu, fryzjera, na zakupy czy zwyczajny odpoczynek.

W sierpniu odbyło się także szkolenie dla rodzin z zakresu komunikacji alternatywnej AAC, które poprowadziła specjalistka w tej dziedzinie – Joanna Broniecka.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA