Wersja dla osób niedowidzących

Prowadzenie Ośrodka Czasowego Pobytu

Celem projektu jest stworzenie Ośrodka Czasowego Pobytu, który mieści się w należącym do Stowarzyszenia budynku w Krośnicach. W tym świetnie dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością lokalu znajdują się dwa Pokoje Wytchnień przystosowane do zakwaterowania 3 osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu świadczona będzie usługa przerwy wytchnieniowej, zarówno w formie stacjonarnej jak i wyjazdowej, dając tym samym ich rodzicom i opiekunom prawnym możliwość uzyskania tytułowego wytchnienia. Trzeba zaznaczyć, że dzięki zapewnieniu doświadczonej, profesjonalnej kadry osoby te otrzymają pełną opiekę wytchnieniową, tj. bez obecności stałego opiekuna.

Ważnym aspektem usługi przerwy wytchnieniowej oraz wyjazdowej przerwy wytchnieniowej będą również usługi wsparcia w postaci doradztwa oraz terapii. Podczas których opiekunowie faktyczni pogłębią swoją wiedzę dotyczącą poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych, tak aby w przyszłości były to osoby aktywne w społeczności lokalnej, zintegrowane z najbliższym środowiskiem, rodziną oraz rówieśnikami. Rodzice/opiekunowie będą mogli skorzystać także z terapii z psychologiem oraz usług doradcy ds. rehabilitacji, co pozwoli im w końcu zadbać o swoje zdrowie i kondycję psychofizyczną nie martwiąc się o bezpieczeństwo i komfort swojego często dorosłego już dziecka.

Z projektu skorzysta 10 rodzin osób z niepełnosprawnościami w formie stacjonarnej oraz 7 rodzin osób z niepełnosprawnościami w formie wyjazdowej. Będą to głównie takie osoby, które są związane z naszą organizacją, ale ze względu na rozmaite okoliczności nie korzystają z wielu form wsparcia oferowanych przez stowarzyszenie.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

FINANSOWANE: ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego

CZAS REALIZACJI: 15.02 - 31.12.2023 r.

KOORDYNATOR: Adrian Witczak
 
AUTORZY: Irena Kuc-Sierpińska, Agnieszka Kołodziej, Adrian Witczak

Zaproszenie do składania ofert
02.03.2023

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza ośrodki wczasowe położone w miejscowościach uzdrowiskowych do złożenia oferty na usługę hotelarsko-gastronomiczną dla grupy.

więcej »


Ruszamy z nowym projektem – „Prowadzenie Ośrodka Czasowego Pobytu”
15.02.2023

Z dniem 15 lutego 2023 roku Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację nowego projektu – „Prowadzenie Ośrodka Czasowego Pobytu”. Został on dofinansowany ze Środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego i potrwa do końca roku.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA