Wersja dla osób niedowidzących

Sięgnij po wsparcie! 2022

Projekt "Sięgnij po wsparcie!"

Projekt jest kontynuacją poprzednika o tym samym tytule rozpoczętego w grudniu 2022. Jego ideą jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa  poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom/opiekunom. Wsparcie to odbywać się będzie poprzez konsultacje psychologiczne, grupowe zajęcia terapeutyczne, terapię psychologiczną prowadzoną w formie zdalnej, w formie bezpośredniego kontaktu w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz w domu beneficjenta.

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny przeżywają bardzo trudny czas, potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z lękiem, w rozwiązywaniu bieżących problemów, takich jak nasilające się zachowania trudne podczas zamknięcia w domu czy konieczność pełnienia roli terapeuty przez członków rodziny. Jako psycholodzy i terapeuci doskonale wiemy, że przedłużający się i nierozwiązany kryzys powoduje wyczerpanie fizyczne i emocjonalne tzw. stan chroniczny, ze wszystkimi jego konsekwencjami. Dlatego odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie, chcemy kontynuować działania dostosowane do wymogów sytuacji.
 
W ramach projektu proponujemy możliwość uzyskania szybkiej konsultacji psychologicznej zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i ich rodziców/opiekunów. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia będą mogły zadzwonić pod numer koordynatora psychologów i poprosić o kontakt zwrotny od specjalisty, który będzie mógł najlepiej doradzić w zgłaszanym problemie. Z uwagi na powrót takiej możliwości staramy się wracać do działań bezpośrednich, w związku z tym chcemy zaproponować naszym beneficjentom również możliwość bezpośredniego spotkania z psychologiem (w tym także grupowe). W ramach tego obszaru proponujemy różne możliwości uzyskania wsparcia – konsultacja z psychologiem w naszej placówce lub w domu beneficjenta dla osób, dla których opcja zdalna z jakiś przyczyn jest niemożliwa lub znacznie utrudniająca kontakt, a także w przypadku poważniejszych problemów wymagających wsparcia nie tylko w formie interwencyjnej, ale również w formie terapii psychologicznej.

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: W zakresie wsparcia psychologicznego, przeciwdziałającego negatywnym skutkom pandemii
KOORDYNATOR: Małgorzata Biernacka
AUTORZY: Małgorzata Biernacka, Agnieszka Kołodziej, Urszula Gaj, Przemysław Walniczek, Adrian Witczak
CZAS TRWANIA: 01.07.2022 - 31.12.2022

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA