Wersja dla osób niedowidzących
Wyjazdowe zajęcia ogólnorozwojowe w Mrzeżynie – wyjazd drugi
23.07.2021

W tym roku, z uwagi na duże zainteresowanie, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych zorganizowało w tym roku aż dwa wyjazdy dla najmłodszych do Mrzeżyna. Drugi z nich trwał w dniach 10-17 lipca 2021 r., a  jego uczestnicy (tak jak poprzednicy) nocowali w Ośrodku Wypoczynkowym ALGA.

Wyjazdowe zajęcia ogólnorozwojowe w Mrzeżynie – wyjazd pierwszy
22.07.2021

W Milickim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych od wielu lat organizujemy wyjazdowe zajęcia ogólnorozwojowe dla naszych najmniejszych. Także w tym roku nie mogło zabraknąć tej istotnej formy wsparcia. Dlatego też dwanaścioro naszych dzieci wraz z rodzeństwem, rodzicami i terapeutami wybrało się w dniach 3-10 lipca do znanego i lubianego Ośrodka Wypoczynkowego ALGA w Mrzeżynie.

Nauczyciel poszukiwany
21.07.2021

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych poszukuje osoby na stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Fotograficzny spacer w chmurach
19.07.2021
Uczestnicy warsztatów fotograficznych w MSPDiON nie zwalniają tempa! Tym razem naszym celem została słynna w całym województwie dolnośląskim wieża widokowa Sky Walk w Świeradowie-Zdrój, która zapewniła nam niezapomniane wrażenia podczas „spaceru w chmurach” na wysokości ponad 60 metrów.
Jak żyje się w Mieszkaniu Treningowym? – historia pana Patryka
16.07.2021

Patryk jest jednym z mieszkańców z najdłuższym stażem – z krośnickim mieszkaniem treningowym związany jest niemal od samego początku, czyli od 2009 roku. Gdy rozpoczynało ono swoją działalność, miał dopiero 12 lat i chodził jeszcze do szkoły podstawowej.

Wakacyjna Świetlica trwa!
13.07.2021

Za nami pierwszy tydzień zajęć w ramach świetlicy wakacyjnej. Piękna pogoda, zieleń, miła atmosfera i wspólne przebywanie z kolegami – czyli najlepszy patent na wakacje. Polecamy wszystkim!

Strona Główna

Nauczyciel poszukiwany
21.07.2021

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych poszukuje osoby na stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,  jest absolwentem takich kierunków studiów, jak wychowanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńcza, nauczanie początkowe, edukacja wczesnoszkolna,
 2. nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
 3. posiada umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi w wieku przedszkolnym,
 4. jest operatywna, kreatywna, odpowiedzialna,
 5. jest sumienna, punktualna w wykonywaniu obowiązków służbowych,
 6. jest uprzejma, życzliwa w stosunku do dzieci, rodziców i nauczycieli.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
 • znajomość obsługi komputera i drukarki oraz edytora tekstów Word,
 • kwalifikacje dodatkowe (jęz. angielski, logopedia, rytmika, muzyka, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, wychowanie fizyczne).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku nauczyciela.

Informacje dodatkowe:

 • Zachęcamy do składania podań również osoby w trakcie studiów pedagogicznych

Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy aska.stachowiak@gmail.com lub składanie bezpośrednio w sekretariacie DORW ul. Kopernika 20

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA