Wersja dla osób niedowidzących

Terapia Bazalna

Projekt "Terapia Bazalna" ma na celu pomoc osobom z głęboką niepełnosprawnością w rekompensacji braku własnych doświadczeń życiowych. Ponadto do głównych celów zalicza się: wzmacnianie sensu i celu poszczególnych ruchów; pobudzanie ruchów, nawet tych minimalnych. Odbędzie się to poprzez organizację 2-dniowego szkolenia tzw. Terapii bazalnej – nowej metody odnoszącej się do całościowej stymulacji. Kieruje się ona zasadami tworzenia warunków pomagających osobie z głęboką niepełnosprawnością, która z uwagi na zaawansowanie stanów chorobowych wykazuje ograniczony kontakt z otoczeniem oraz jest pasywna.
 
Uczestnikami szkolenia będą pedagodzy, nauczyciele, logopedzi, fizjoterapeuci, personel pomocniczy (30 osób), są to osoby pracujące z osobami niepełnosprawnymi - podopiecznymi naszych placówek, pochodzący z terenu powiatów: milickiego, trzebnickiego i oleśnickiego. Szkolenie odbędzie się w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie: Środowiskowy Dom Samopomocy w Miliczu przy ul. Osadnicza 1c. Przeprowadzi je dyplomowany terapeuta Stymulacji Bazalnej.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

FINANSOWANE: ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

CZAS REALIZACJI: 02.11 - 31.12.2021 r.

MATERIAŁY REKRUTACYJNE*:

*w celu rekrutacji do programu KONIECZNE jest dostarczenie wszystkich powyższych, odpowiednio wypełnionych i podpisanych dokumentów

Szkolenie pn.: „Terapia bazalna”
05.12.2021

W miniony weekend 4-5.12.2021 r. kadra naszego Stowarzyszenia wzięła udział w specjalistycznym szkoleniu pn.: „Terapia bazalna”. Prowadzącym szkolenie był dr Grzegorz Biliński, który specjalizuje się w pracy z osobami z różnorakimi niepełnosprawnościami i zaburzeniami neurologicznymi.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA