Wersja dla osób niedowidzących

Aktywność drogą do sukcesu

 

Projekt pn. „Aktywność drogą do sukcesu”

 

Projekt zakłada realizację kilku imprez o charakterze otwartym na płaszczyźnie rekreacyjnej, turystycznej i sportowej. Wydarzenia, imprezy odbywać się będą także w plenerze, na obszarze Doliny Baryczy, będą miały charakter różnorakich działań na rzecz dbania o przyrodę, poznawania i korzystania z uroków Doliny Baryczy. Beneficjentami będą osoby niepełnosprawne, z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, w różnym przedziale wiekowym, związane z MSPDiON, jak również osoby niepełnosprawne z pozostałych województw

(wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego) w których przeprowadzona zostanie rekrutacja do projektu. Zaplanowano imprezy:

- Lekkoatletyczny Dzień Sportu pn. „Z Olimpijczykiem na Ty”- w trakcie tej imprezy zaplanowano szereg różnorakich konkurencji sportowych, podobnych do Paraolimpiady. Co najistotniejsze na wydarzeniu zaszczyci nas swoją obecnością jeden z niewielu Mistrzów Świata i Europy oraz utytułowany zawodnik z osiągnięciami w Polsce.

- Piknik pn. „Z przyrodą na Ty” - impreza integracyjna, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem ze strony osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie dużą frekwencją.

- Spływ kajakowy rzeką Barycz i jej dopływami realizowany od 2008 r.

- Turniej pn. „Łączy nas boccia” - impreza sportowa zakładająca aktywizację i wspólną integrację osób niepełnosprawnych poprzez sport.

Wszystkie imprezy będą miały charakter otwarty, udział w nich będą mogły wziąć wszystkie osoby niepełnosprawne, po wcześniejszym zgłoszeniu się do udziału w imprezie. Na imprezy uczestnicy zostaną dowiezieni z miejsc zamieszkania transportem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, który jest własnością Stowarzyszenia. Uwieńczeniem projektu będzie opracowanie oraz wydanie kalendarza oraz folderu, zawierających informacje oraz zdjęcia z wydarzeń realizowanych w ramach projektu, stanowiących promowanie aktywności osób niepełnosprawnych.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CEL PROGRAMOWY: Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia

Typ projektu: Spotkania i imprezy integracyjne o charakterze otwartym (w szczególności; wystawy, zawody, festiwale, koncerty).

AUTORZY: Marta Kiszczak, Urszula Gaj
KOORDYNATOR PROJETU: Marta Kiszczak
CZAS TRWANIA: 15.05.2017 – 31.12.2017

Formularze zgłoszeniowe na imprezy dostępne w biurze MSPDiON, bądź na stronie internetowej - do pobrania tutaj

formularz zgłoszeniowy Pikinik

formularz zgłoszeniowy Spływ

Linki
1% dla OPP 1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA