Wersja dla osób niedowidzących

Kadra

Zespół AAC

mgr Justyna Musiałowska – OLIGOFRENOPEDAGOG

Jestem wychowawcą w grupie prowadzonej metodą nauczania kierowanego (tzw. Peto), prowadzę również indywidualną terapię pedagogiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz indywidualną terapię AAC dla dzieci powyżej 7 roku życia.
- ukończyłam dwustopniowe szkolenie oraz odbyłam staż z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją  Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) organizowanym przez fundację „Krok za Krokiem” w Zamościu;
- ukończyłam szkolenie pt. „Projektowanie działań organizacji pozarządowych w odniesieniu do kierunków zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym określonych w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych  i Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia oraz wspomagania komunikacji małego dziecka z zaburzonym rozwojem mowy” zorganizowane przez „Krok za Krokiem” w Zamościu;
- odbyłam szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się osób niepełnosprawnych”;
- brałam udział w praktycznym kursie wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC);
- odbyłam szkolenie z zakresu diagnozy AAC oraz stosowania oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam” prowadzonego przez dr Magdalenę Grycman;
- odbyłam szkolenie I i II stopnia – „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych”, prowadzony przez dr Magdalenę Grycman;
- brałam udział w „Superwizjach”z zakresu AAC  prowadzonych przez dr Magdalenę Grycman;
- ukończyłam szkolenie podstawowe oraz zaawansowane Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON prowadzone przez dr Bogusławę Kaczmarek dyrektora i tutora polskiego Makatonu;
- brałam udział w konferencji szkoleniowej „Od niepełnosprawności do aktywności poprzez dobór odpowiednich siedzisk, urządzeń i pomocy do komunikacji oraz przygotowanie przyjaznego środowiska dla dzieci z niepełnosprawnością.”


mgr Malwina Trzeciak – OLIGOFRENOPEDAGOG

Pracuję jako nauczyciel-terapeuta w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym. Metody Alternatywnej Komunikacji wprowadziłam częściowo w w/w grupie z młodzieżą ze sprzężoną niepełnosprawnością i niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim oraz indywidualnie z uczennicą z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim.
- ukończyłam szkolenia z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam” prowadzonego przez dr Magdalenę Grycman;
- odbyłam szkolenie I i II stopnia – „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych”, prowadzony przez dr Magdalenę Grycman;
- brałam udział w „Superwizjach” z zakresu AAC prowadzonych przez dr Magdalenę Grycman
- ukończyłam dwustopniowe szkolenie „Alternatywne Sposoby Porozumiewania się Dzieci Niepełnosprawnych”;
- ukończyłam szkolenie z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC);
- odbyłam staż  z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC);
- brałam udział w konferencji szkoleniowej „Od niepełnosprawności do aktywności poprzez dobór odpowiednich siedzisk, urządzeń i pomocy do komunikacji oraz przygotowanie przyjaznego środowiska dla dzieci z niepełnosprawnością.”

mgr Katarzyna Prucnal – OLIGOFRENOPEDAGOG

Prowadzę indywidualną terapię pedagogiczną oraz terapię integracji sensorycznej.
- odbyłam szkolenie „Alternatywne Sposoby Porozumiewania się Osób Niepełnosprawnych”;
- wzięłam udział w praktycznym kursie wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC);
- ukończyłam kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji – fundacja plus;
- ukończyłam szkolenie podstawowe Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON prowadzone przez dr Bogusławę Kaczmarek dyrektora i tutora polskiego Makatonu.

mgr Aneta Wirchniańska – PEDAGOG SPECJALNY

Jestem wychowawcą w grupie przedszkola specjalnego prowadzonego metodą nauczania kierowanego (tzw. Peto), prowadzę zajęcia w grupie „Rodzic z dzieckiem”,  indywidualną terapię integracji sensorycznej oraz indywidualną terapię AAC.
- ukończyłam szkolenie I stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego  modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz metod AAC;
-  odbyłam  staż z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją  Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) organizowanym przez „Krok za Krokiem” w Zamościu;
- ukończyłam szkolenie pt. „Projektowanie działań organizacji pozarządowych w odniesieniu do kierunków zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym określonych w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych  i Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia oraz wspomagania komunikacji małego dziecka z zaburzonym rozwojem mowy” zorganizowane przez „Krok za Krokiem” w Zamościu;
- odbyłam szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się osób niepełnosprawnych
- wzięłam udział w praktycznym kursie wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC)”;
- odbyłam szkolenie z zakresu diagnozy AAC oraz stosowania oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam” prowadzonego przez dr Magdalenę Grycman;
- odbyłam dwustopniowe szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” prowadzony przez dr Magdalenę Grycman;
- brałam udział w konferencji szkoleniowej „Od niepełnosprawności do aktywności poprzez dobór odpowiednich siedzisk, urządzeń i pomocy do komunikacji oraz przygotowanie przyjaznego środowiska dla dzieci z niepełnosprawnością”;
- brałam udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej;

mgr Joanna Broniecka – PEDAGOG SPECJALNY

Prowadzę terapię indywidualną dla dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością  sprzężoną z wykorzystaniem elementów AAC oraz prowadzę  grupowe zajęcia metodą W. Sherborne dla autystów. Dodatkowo prowadzę grupę wsparcia dla rodziców ,  warsztaty turystyczno-kulturalne dla niepełnosprawnej młodzieży i osób dorosłych, a także  wyjazdowe warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne.
- brałam udział w VIII Międzynarodowej konferencji krajów Europy środkowej i wschodniej LET’S TALK TOGETHER  AAC IN EUROPA 2011, Warszawa;
- odbyłam szkolenie Alternatywne sposoby porozumiewania się osób niepełnosprawnych;
- ukończyłam  SPECYFICZNE FORMY PRACY Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI RUCHOWO  Z USZKODZENIEM CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO. Centrum rozwoju komunikacji BLISS,
- brałam udział w Warsztatach komputerowych – SPECYFICZNY PROGRAM EDUKACYJNY CLICKER 4 dla dzieci z niepełnosprawnością złożoną , Warszawa 2002;
- ukończyłam KOMPUTEROWE WSPIERANIE PROCESU REHABILITACJI I EDUKACJI DZIECI Z WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ , Warszawa 2001;
- ukończyłam szkolenie METODA KOMUNIKACJI SYMOLICZNEJ BLISS;
- ukończyłam  szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź , jak się porozumiewam-diagnoza AAC”;
- ukończyłam dwustopniowe szkolenie  „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych;
- brałam udział w „Superwizjach” z zakresu AAC prowadzonych przez dr Magdalenę Grycman;

mgr Natalia Kwiecień – NEUROLOGOPEDA

Prowadzę terapię logopedyczną z elementami AAC.
- ukończyłam szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych;
- ukończyłam szkolenie z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC);
- odbyłam staż  z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC);
- ukończyłam szkolenia z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam” prowadzonego przez dr Magdalenę Grycman;
- odbyłam dwustopniowe szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych”, prowadzony przez dr Magdalenę Grycman;
- brałam udział w „Superwizjach” z zakresu AAC prowadzonych przez dr Magdalenę Grycman;
- ukończyłam szkolenie podstawowe Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON prowadzone przez dr Bogusławę Kaczmarek dyrektora i tutora polskiego Makatonu.

dr Lidia Szulc – LOGOPEDA

Prowadzę terapię logopedyczną z elementami AAC.
- ukończyłam szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych”;
- ukończyłam szkolenia z zakresu diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam” prowadzonego przez dr Magdalenę Grycman;
- odbyłam szkolenie dwustopniowe szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, prowadzony przez dr Magdalenę Grycman;
- brałam udział w „Superwizjach” z zakresu AAC prowadzonych przez dr Magdalenę Grycman;
- ukończyłam szkolenie podstawowe Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON prowadzone przez dr Bogusławę Kaczmarek dyrektora i tutora polskiego Makatonu.

mgr Joanna Płuska – PSYCHOLOG, HIPOTERAPEUTA

Prowadzę indywidualną terapię psychologiczną, psychoedukacyjne zajęcia grupowe, grupę wsparcia dla rodzin i opiekunów naszych podopiecznych oraz zajęcia z hipoterapii.
- ukończyłam szkolenia z zakresu diagnozy AAC „Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź jak się porozumiewam”;
- „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I, II stopień” prowadzonego przez dr Magdalenę Grycman;
- pracuję pod superwizją  dr M. Grycman a także psychoterapeutyczną i  seksuologiczną w związku z trwającą od kilku lat certyfikacją w wyżej wymienionych dziedzinach.

mgr Agnieszka Szatkowska-Paterek – PSYCHOLOG

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA