Wersja dla osób niedowidzących

Sięgnij po wsparcie!

Projekt "Sięgnij po wsparcie!"

Ideą projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa  poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom/opiekunom. Wsparcie to odbywać się będzie poprzez poradnictwo, konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne, terapię psychologiczną prowadzoną w formie zdalnej, w formie bezpośredniego kontaktu w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz w domu beneficjenta.

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny przeżywają bardzo trudny czas, potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z lękiem, w rozwiązywaniu bieżących problemów, takich jak nasilające się zachowania trudne podczas zamknięcia w domu czy konieczność pełnienia roli terapeuty przez członków rodziny. Dlatego odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie, chcemy poszerzyć naszą ofertę wsparcia dostosowanego do wymogów sytuacji.
 
W ramach projektu proponujemy możliwość uzyskania szybkiej konsultacji psychologicznej zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i ich rodziców/opiekunów. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia będą mogły zadzwonić pod numer koordynatora psychologów i poprosić o kontakt zwrotny od specjalisty, który będzie mógł najlepiej doradzić w zgłaszanym problemie. Planujemy także dyżur psychologiczny raz w tygodniu dzwoniąc pod wskazany numer beneficjenci będą mogli zadzwonić bezpośrednio do dyżurującego psychologa, w celu odbycia konsultacji, uzyskania wsparcia.Ponieważ sytuacja epidemiologiczna zmusiła nas do przeniesienia ogromnej części wsparcia w wirtualną przestrzeń, to w ramach projektu planujemy również stworzenie zamkniętej grupy na Facebooku, administrowanej przez naszą kadrę, w grupie tej osoby niepełnosprawne lub ich rodzice/opiekunowie będą mogli podzielić się trudnościami z jakimi borykają się w związku z wprowadzonymi ograniczeniami, zadać pytania, uzyskać wsparcie. chcemy zaproponować naszym beneficjentom również możliwość bezpośredniego spotkania z psychologiem. W ramach tego obszaru proponujemy różne możliwości uzyskania wsparcia – konsultacja z psychologiem w naszej placówce lub w domu beneficjenta dla osób, dla których opcja zdalna z jakiś przyczyn jest niemożliwa lub znacznie utrudniająca kontakt, a także w przypadku poważniejszych problemów wymagających wsparcia nie tylko w formie interwencyjnej, ale również w formie terapii psychologicznej.

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: W zakresie wsparcia psychologicznego, przeciwdziałającego negatywnym skutkom pandemii
KOORDYNATOR: Małgorzata Biernacka
AUTORZY: Małgorzata Biernacka, Agnieszka Kołodziej, Urszula Gaj, Przemysław Walniczek, Adrian Witczak
CZAS TRWANIA: 01.12.2020 - 31.12.2021

Podsumowanie Projektu "Sięgnij po Wsparcie"
30.06.2022

Projekt "Sięgnij po Wsparcie" powstał i był realizowany w okresie nieprzewidywalnym, naznaczonym pandemią COVID-19 oraz inwazją zbrojną na Ukrainę. Celem projektu było dostarczenie wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, reagując na bieżące potrzeby w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa.

więcej »


Zapraszamy na konsultacje w domu
05.08.2021

Wracamy z kolejną porcją informacji na temat projektu "Sięgnij po wsparcie!". Minął już półmetek zadania, a my kontynuujemy działania ukierunkowane na objęcie opieką psychologiczną osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, co umożliwia zniwelowanie negatywnych skutków pandemii. Dla beneficjentów przygotowanych zostało kilka dostosowanych form wsparcia.

więcej »


Zapraszamy na terapię psychologiczną
25.05.2021

Uwaga! Kolejna porcja informacji na temat projektu "Sięgnij po wsparcie!". Zadanie trwa od początku roku, a jego realizacja pozwala nam na objęcie opieką psychologiczną osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, co umożliwia zniwelowanie negatywnych skutków pandemii. Dla beneficjentów przygotowanych zostało kilka dostosowanych form wsparcia.

więcej »


Zapraszamy na konsultacje zdalne
25.03.2021

Kolejna porcja informacji na temat projektu "Sięgnij po wsparcie!". Zadanie trwa od początku roku, a jego realizacja pozwala nam na objęcie opieką psychologiczną osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, co umożliwia zniwelowanie negatywnych skutków pandemii. Dla beneficjentów przygotowanych zostało kilka dostosowanych form wsparcia.

więcej »


Zapraszamy na konsultacje telefoniczne z psychologiem
03.02.2021

Projekt "Sięgnij po wsparcie!" realizujemy już od ponad miesiąca. W tym czasie udało się uruchomić już wszystkie zaplanowane formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Postaramy się więc je Państwu przybliżyć, a jednocześnie zachęcić do skorzystania z naszej oferty.

więcej »


Sięgnij po wsparcie!
01.01.2021

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację nowego projektu pn. "Sięgnij po wsparcie!" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Potrwa on od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r. Ideą projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom/opiekunom.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA