Wersja dla osób niedowidzących

Zostań członkiem Stowarzyszenia

Placówki      Historia      Zarząd Stowarzyszenia      Statuty      Sprawozdania

Wyróżnienia i nagrody     Filmy o nas     Przetargi, dofinansowania     Zotań członkiem     Referencje

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, o której Zarząd wyraził pozytywną opinię oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ukończyła 18 lat i posiada orzeczenie o niepełnosprawności bądź została uznana przez inny organ orzekający za niezdolną do pracy (ważne orzeczenie);
  • jest opiekunem dziecka uznanego przez właściwy organ orzekający za niepełnosprawne (ważne orzeczenie);
  • jest opiekunem osoby dorosłej uznanej przez właściwy zespół orzekający za niepełnosprawną bądź  uznanej przez inny organ orzekający   za niezdolną do pracy (ważne orzeczenie);
  • ze względu na posiadane kwalifikacje lub dotychczasową działalność otrzymała pozytywną opinię Zarządu.

Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd w formie uchwały,  po złożeniu przez członka pisemnej deklaracji.

Wniosek - Deklaracja Członkowska

Wniosek - Deklaracja Członkowska 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA