Wersja dla osób niedowidzących

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

56-300 Milicz, ul. Kopernika 20

uzyskało środki z grantu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób

z niepełnosprawnościami”

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 

w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 
na realizację umów:

1. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej,
2. Projektów pn.: „Kolejny krok w samodzielność”, „Wsparcie na starcie”, „Idę do pracy”.
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA