Wersja dla osób niedowidzących

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością

 

Program "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością"

Celem programu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższej rodziny w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie im usług opiekuńczych tzw. „opieki wytchnieniowej”, która umożliwi opiekunom osób niepełnosprawnych regenerację sił i da szansę lepszego bilansu życia osobistego przez odciążenie w opiece.

Beneficjentami programu mogą być dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagające stałej opieki osób drugich w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Jednak jak zawsze w przypadku Pokoju Wytchnień, jego odbiorcami są także rodzice zajmujący się swoimi dziećmi 24 godziny na dobę, którzy zyskują chwilę tytułowego „wytchnienia”, co pozwala im na realizację najprostszych ludzkich potrzeb jak wizyta u lekarza, pójście do kościoła, urzędu, fryzjera, na zakupy czy zwyczajny odpoczynek.

„Pokój Wytchnień” działa w naszej organizacji już od 2016 roku, jednak dotychczasowe doświadczenie oraz rozmowy z rodzicami osób niepełnosprawnych wskazują, że istnieje ogromna potrzeba kontynuacji oraz poszerzenia tychże działań.

Rekrutacja do programu trwa od 01.01 do 31.01.2021 r. i odbywa się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 691 982 301 (koordynator projektu) bądź 71 38 30 014 (biuro Stowarzyszenia), a także bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia (Milicz, ul. Kopernika 20). W materiałach rekrutacyjnych zawarta jest informacja o możliwości skorzystania z usług dostępowych takich jak tłumacz języka migowego.

Program jest dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

KOORDYNATOR: Irena Kuc-Sierpińska

AUTORZY: Agnieszka Kołodziej, Urszula Gaj

CZAS TRWANIA: 01.01.2021 - 31.12.2021

DOFINANSOWANIE: 575 000 ZŁ

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 575 000 ZŁ

MATERIAŁY REKRUTACYJNE*:

*w celu rekrutacji do programu KONIECZNE jest dostarczenie wszystkich powyższych dokumentów oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, poinformowanie o ewentualnej potrzebie skorzystania z usług tłumacza języka migowego oraz zapoznanie się z treścią programu (kliknij, aby przeczytać)

Podsumowanie projektu „Opieka Wytchnieniowa”
21.12.2021

Listopad i grudzień były ostatnimi miesiącami, w trakcie których Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych realizowało tegoroczny projekt „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Działanie to umożliwiło nam zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami w różnym wieku profesjonalnej opieki, dzięki czemu ich rodzice i opiekunowie prawni zyskali chwilę tytułowego wytchnienia.

więcej »


Opieka wytchnieniowa w październiku
08.11.2021

W październiku Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych kontynuowało działania mające na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższej rodziny. W ramach projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” beneficjenci otrzymują profesjonalną opiekę, a ich rodzice i opiekunowie prawni zyskują chwilę tytułowego wytchnienia.

więcej »


Wrześniowa Opieka Wytchnieniowa
06.10.2021

Minął kolejny miesiąc realizacji projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Wrzesień był kolejnym etapem prac mających na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami fachowej opieki, podczas gdy ich rodzice i opiekunowie prawni zyskają chwilę tytułowego wytchnienia.

więcej »


Sierpniowa Opieka Wytchnieniowa
16.09.2021

Sierpień był kolejnym miesiącem realizacji przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Działanie to umożliwia nam zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami w różnym wieku profesjonalnej opieki, dzięki czemu ich rodzice i opiekunowie prawni zyskują chwilę tytułowego wytchnienia.

więcej »


Spacer nad Stawami Krośnickimi
24.08.2021

Kto powiedział że opieka wytchnieniowa to tylko 4 ściany Pokojów Wytchnień? Nasi opiekunowie starają się aby uczestnicy tegoż programu mogli poznać także najpiękniejsze zakątki naszej okolicy. Tymczasem ruszyliśmy na krótki spacer po Stawach Krośnickich. Relacja filmowa obrazuje jak wspaniała jest nasza Dolina Baryczy. W myśl znanego powiedzenia "cudze chwalicie a swego nie znacie". Zapraszamy do  obejrzenia.

więcej »


Opieka wytchnieniowa w lipcu
02.08.2021

Minął kolejny miesiąc realizacji projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Umożliwia on nam zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami w różnym wieku profesjonalnej opieki, dzięki czemu ich rodzice i opiekunowie prawni zyskują chwilę tytułowego wytchnienia.

więcej »


Czerwcowa Opieka Wytchnieniowa
08.07.2021

Za nami półmetek projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. W czerwcu Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych kontynuowało działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami mające na celu zapewnienie im fachowej opieki, podczas gdy ich rodzice i opiekunowie prawni zyskają chwilę tytułowego wytchnienia.

więcej »


Majowa opieka wytchnieniowa
08.06.2021

Maj był kolejnym miesiącem, w którym Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych realizowało projekt „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Był to kolejny etap prac mających na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami fachowej opieki, podczas gdy ich rodzice i opiekunowie prawni zyskają chwilę tytułowego wytchnienia.

więcej »


Opieka wytchnieniowa w kwietniu
06.05.2021

Minął kolejny miesiąc realizacji projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Działania te umożliwiają nam zapewnić osobom z niepełnosprawnościami w różnym wieku profesjonalnej opieki, dzięki czemu ich rodzice i opiekunowie prawni mają chwilę tytułowego wytchnienia.

więcej »


Opieka wytchnieniowa w marcu
01.04.2021

Za nami kolejny miesiąc działań w ramach „Opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Dzięki realizacji projektu jego uczestnicy mają zapewnioną profesjonalną opiekę (zarówno w postaci usług dziennych, całodobowych, jak i w swoich domach), umożliwiając rodzicom i opiekunom prawnym tytułowe wytchnienie.

więcej »

1 2 »
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA