Wersja dla osób niedowidzących

Opis działań

 

Terapia odbywa się po południu na terenie przedszkola.

Jest prowadzona przez pedagoga specjalnego, muzykoterapeutkę oraz psychologa dziecięcego. Spotkanie trwa około 2 godzin.

Specyfika grupy:

 • na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat z orzeczeniami o niepełnosprawności
 • w zajęciach biorą udział rodzice wraz z dziećmi
 • grupa liczy od kilku do kilkunastu osób

Cele zajęć:

 1. Przygotowanie dziecka do samodzielnego pobytu w przedszkolu.
 2. Nauka funkcjonowania w grupie tj . dostrzeganie rówieśników, dzielenie się zabawkami, tolerowanie rozłąki z rodzicami, samodzielne działanie.
 3. Rozwijanie potencjału poznawczego( poznawanie nowych pojęć-poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie dostępnymi dla dziecka zmysłami), emocjonalnego(wyrażanie swoich emocji w sposób akceptowany społecznie), społecznego (współdziałanie z innymi dziećmi, rodzicem, terapeutą).
 4. Bieżący dostęp rodzica dziecka niepełnosprawnego do wszystkich niezbędnych informacji na temat terapii dziecka.
 5. Aktywizacja rodziców i ich czynny udział w terapii dziecka.
 6. Terapeutyzacja rodziców dzieci niepełnosprawnych w ich własnym gronie.(dzielenie się doświadczeniami w opiece i usprawnianiu dziecka).

Sposoby pracy:

 1. Z dzieckiem

  -terapia pedagogiczna
  -terapia logopedyczna (elementy)
  -terapia psychologiczna
  -muzykoterapia
  -terapia ruchowa
   
 2. Z rodzicem

  -rodzic w roli nauczyciela dla terapeuty jako źródło informacji o dziecku
  -rodzic w roli ucznia poznaje problemy dziecka i uczy się je rozwiązywać
  -rodzic w roli terapeuty uczy swoje dziecko wg. instruktażu terapeutów

 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA