Wersja dla osób niedowidzących

Kadra

Anna Dzieciuchowicz
Dyrektor ds. pedagogicznych szkoły

W MSPDiON zatrudniona od 01.09.1996r. jako nauczyciel, od 2005r. pełni funkcję dyrektora ds. pedagogicznych. Ukończyła studia magisterskie na  Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  na kierunku: Pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki. Jest terapeutą Integracji Sensorycznej, odbyła kurs z: Metody Dobrego Startu , Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne , Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły oraz Zarządzania Oświatą. Zainteresowania: wędrówki górskie, siatkówka i muzyka.                                                                                                                

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA