Wersja dla osób niedowidzących

Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy

DZIENNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZY – to pierwsza inicjatywa MSPDiON skierowana do dzieci z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, ale i do dzieci zdrowych. Przy powoływaniu do życia placówki główną ideą było zapewnienie podopiecznym rehabilitacji i edukacji. Obecnie w strukturach placówki funkcjonuje kilkanaście integracyjnych grup przedszkolnych i zespołów klasowych realizujących obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz oddziały przysposobienia do pracy. Niepełnosprawne przedszkolaki i uczniowie mogą liczyć na szeroki wachlarz różnorakich metod terapeutycznych przydzielanych im na podstawie stosownych diagnoz.


Dyrektorem placówki jest mgr inż. Iwona Górnicka,
Dyrektor ds. pedagogicznych ds.szkolnych mgr Anna Dzieciuchowicz
Dyrektor ds. pedagogicznych ds. przedszkolnych i Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mgr Joanna Stachowiak

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA