Wersja dla osób niedowidzących

Opieka wytchnieniowa

 

                                                                                               

Projekt pn. „Opieka wytchnieniowa”

Założeniem projektu jest kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie im usług opiekuna/asystenta. Wsparcie to odbywać się będzie poprzez organizację pobytów osób z niepełnosprawnością poza domem, bez obecności rodziców w tzw. "pokoju wytchnień" – pomieszczeniu o wysokim standardzie, przeznaczonym i w pełni dostosowanym do potrzeb osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym osób leżących), spełniającym niezbędne wymogi sanitarne, gdzie przebywać będą pod opieką doświadczonych opiekunów. Zakres jak i częstotliwość pobytów w stosunku do poszczególnych osób niepełnosprawnych będzie określany indywidualnie. W trakcie pobytu osoba niepełnosprawna może przebywać w pokoju wytchnień od kilku do kilkudziesięciu godzin, w zależności od potrzeb.

Projekt dotyczy aktywizacji rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych osób z głębszymi niepełnosprawnościami (m.in. mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, upośledzeniem umysłowym, z zespołem Downa, zespołem Retta) oraz z nieprawidłowym stanem zdrowia, z zachowaniami trudnymi (agresja, autoagresja, niedowidzący, niedosłyszący).

Zadanie realizowane będzie w Krośnicach w mieszkaniu treningowym, w którym znajduje się „pokój wytchnień”.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

ZADANIE: Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.  

 

AUTORZY: Joanna Broniecka, Urszula Gaj, Marta Kiszczak

CZAS TRWANIA: 15.04.2019 – 31.12.2019

 

Formularz zgłoszeniowy

dostępny w biurze MSPDiON, bądź na stronie internetowej poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA