Wersja dla osób niedowidzących

Opis działania

 Grupa ta powstała w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym  w 2010 roku, dla dzieci 4- i 5-letnich z zaburzeniami czynności ruchowych. Grupa prowadzona jest metodą nauczania kierowanego, której twórcą jest Andreas Peto (stąd nazwa grupy). Metodę dostosowujemy do potrzeb, umiejętności i możliwości naszych podopiecznych.

     Dziecko jest całością dlatego wymaga całościowego usprawniania. Nasze zajęcia to umożliwiają. Usprawnianie dzieci w systemie nauczania kierowanego polega na jednopłaszczyznowym, równoległym, zintegrowanym i zharmonizowanym usprawnianiu funkcji neuromotorycznej, samoobsługi, komunikowania się oraz funkcji intelektualnej. Podczas zajęć dzieci uczą się ruchu, zmian pozycji ciała oraz przemieszczania się; czynności życia codziennego (zaczynając od jedzenia, picia, ubierania się); komunikacji pozawerbalnej oraz realizują program nauczania. Dla każdego dziecka wyznaczane są cele długoterminowe i krótkoterminowe, które w miarę indywidualnych postępów dziecka są weryfikowane. W stosowanej przez nas metodzie duży nacisk kładzie się na aktywność dziecka, gdyż naszym celem jest przygotowanie dziecka (w miarę jego możliwości) do życia w społeczeństwie i bycia  jego aktywnym członkiem.

     W procesie uczenia się wykorzystywane są  pomoce, specjalistyczny sprzęt  i różnorakie ułatwienia. Każdym z zajęć kieruje jedna osoba (pierwszy prowadzący). Prowadzi tak zajęcia, aby każde dziecko mogło być aktywne, a jednocześnie bezpieczne. W zajęciach uczestniczą też inne osoby (drudzy prowadzący), które czuwają nad poprawnym wykonaniem zadania przez dziecko, w miarę potrzeby pomagając mu. Ułatwieniem jest również praca w grupie. Dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo jest to często jedyna szansa nawiązania kontaktu ze środowiskiem innym niż rodzina czy osoby zajmujące się jego rehabilitacją. Rytmiczność poleceń, zapowiadanie zamierzonych ruchów i czynności, wyrażanie intencji ruchowej, rytmiczne piosenki i wierszyki stosowane podczas zajęć usprawniają proces uczenia się.

     Przyglądając się pomocom używanym w Nauczaniu Kierowanym zauważyć można, że są podporządkowane szczególnej roli ręki. Od stopnia usprawnienia ręki zależy powodzenie w osiągnięciu aktywności w pozostałych obszarach. Meble wykonane są z drewnianych listew i drążków. Dziecko używając ich jest więc zmuszone do ćwiczenia prawidłowego chwytu.

Andreas Peto kiedyś powiedział: „Lecząc dłoń otrzymamy dużo za nic”, a pod koniec życia stwierdził: „Gdybym mógł zacząć życie od początku, zająłbym się tylko ręką”.

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA