Wersja dla osób niedowidzących

MOGĘ, POTRAFIĘ, PRACUJĘ

„MOGĘ POTRAFIĘ PRACUJĘ”

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, członek Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego rozpoczęło realizację projektu „Mogę, potrafię, pracuję”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Program jest kontynuacją  działalności zespołu trenerów pracy wspomaganej, który wspiera osoby z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej od 2008 roku.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami przy wykorzystaniu europejskiego modelu zatrudnienia wspomaganego. W ramach działań nasi beneficjenci będą mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, kompetencje społeczne i osobiste oraz uczestniczyć w wielu ciekawych warsztatach tematycznych. Na każdym etapie procesu aktywizacji zawodowej, beneficjent będzie miał wsparcie trenera pracy oraz psychologa i doradcy zawodowego. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 45 osób z niepełnosprawnościami, w tym 27 kobiet i 18 mężczyzn, a co najmniej 10 zostanie trwale zatrudnionych na otwartym rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a więcej informacji można uzyskać w biurze MSPDiON  przy ul. Kopernika 20 w Miliczu.

Całkowita wartość projektu: 560 947,90

Kwota dofinansowania: 532 867,90

W tym wkład Funduszy Europejskich: 476 805,71

Termin realizacji: 01.09.2017-31.10.2019

Warsztaty kompetencji społecznych
26.04.2018

24 i 26 kwietnia zespół Trenerów Pracy przeprowadził warsztaty podnoszące poziom kompetencji społecznych. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Mogę, Potrafię, Pracuję”, który finansowany jest ze środków EFS.

więcej »


Zapytanie ofertowe
01.08.2017

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług trenera pracy.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA