Wersja dla osób niedowidzących

Dogoterapia

Opis działań                  Kadra Zdjęcia

 

Dogoterapia jest jedną z form wspomagania rozwoju i terapii przy udziale odpowiednio przeszkolonego psa. Trzeba jednak pamiętać o tym, że spotkania z psem nie są i nie powinny być jedynym rodzajem zadań terapeutycznych, a raczej uzupełnieniem kompleksowej rehabilitacji. W MSPDiON dogoterapia prowadzona jest od 14 lat. Pierwszymi psami-terapeutami pracującymi z naszymi podopiecznymi były dwa psy rasy samojet Szanta i Szrek, które z czasem stały się historią Stowarzyszenia i jego maskotkami. Obecnie oba pieski są już w wieku emerytalnym i pracują okazjonalnie. W wieku aktywności zawodowej są natomiast Bagira i Brenda, czyli dwa piękne golden retrievery, które pracują w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym, Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy. Z pieskami pracują wykwalifikowane terapeutki Alina Marzec i Edyta Urbaniak. W naszych placówkach prowadzone są trzy formy zajęć doroterapeutycznych:

- terapia wspomagająca z udziałem psa (AAT) – metoda ściśle oparta na programie terapeutycznym, w której zawodowo przygotowanemu do pracy terapeucie (pedagog, psycholog, fizjoterapeuta, psychoterapeuta, logopeda) towarzyszy pies. Przebieg sesji oraz postępy pacjentów są na bieżąco dokumentowane.

- zajęcia z udziałem psa (AAA) – są to różnorakie formy luźnych spotkań z psami, mające na celu poprawę samopoczucia, kondycji psychofizycznej i poprawę nastroju, oraz zmotywowanie pacjenta do spontanicznego wykonywania zadań terapeutycznych. Ta forma zajęć nie wymaga programów terapeutycznych oraz dokładnej dokumentacji.

- edukacja z udziałem psa (AAE) – jest to forma wspomagania edukacji przy udziale psa, np. zajęcia z edukacji humanitarnej, nauka właściwych postaw wobec psa.

Dogoterapia jest jedną z form wspomagania rozwoju i terapii przy udziale odpowiednio przeszkolonego psa. Trzeba jednak pamiętać o tym, że spotkania z psem nie są i nie powinny być jedynym rodzajem zadań terapeutycznych, a raczej uzupełnieniem kompleksowej rehabilitacji. W MSPDiON dogoterapia prowadzona jest od 14 lat. Pierwszymi psami-terapeutami pracującymi z naszymi podopiecznymi były dwa psy rasy samojet Szanta i Szrek, które z czasem stały się historią Stowarzyszenia i jego maskotkami. Obecnie oba pieski są już w wieku emerytalnym i pracują okazjonalnie. W wieku aktywności zawodowej są natomiast Bagira i Brenda, czyli dwa piękne golden retrievery, które pracują w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym, Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy. Z pieskami pracują wykwalifikowane terapeutki Alina Marzec i Edyta Urbaniak. W naszych placówkach prowadzone są trzy formy zajęć doroterapeutycznych:

- terapia wspomagająca z udziałem psa (AAT) – metoda ściśle oparta na programie terapeutycznym, w której zawodowo przygotowanemu do pracy terapeucie (pedagog, psycholog, fizjoterapeuta, psychoterapeuta, logopeda) towarzyszy pies. Przebieg sesji oraz postępy pacjentów są na bieżąco dokumentowane.

- zajęcia z udziałem psa (AAA) – są to różnorakie formy luźnych spotkań z psami, mające na celu poprawę samopoczucia, kondycji psychofizycznej i poprawę nastroju, oraz zmotywowanie pacjenta do spontanicznego wykonywania zadań terapeutycznych. Ta forma zajęć nie wymaga programów terapeutycznych oraz dokładnej dokumentacji.

- edukacja z udziałem psa (AAE) – jest to forma wspomagania edukacji przy udziale psa, np. zajęcia z edukacji humanitarnej, nauka właściwych postaw wobec psa.

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA