Wersja dla osób niedowidzących

Aktywny DolnoŚlązak

Projekt pn. „Aktywny DolnoŚlązak”

Założeniem projektu jest organizacja 4-dniowego warsztatu dla rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności dziecka. Celem warsztatu będzie edukacja rodziców i opiekunów w zakresie kształtowania postaw obywatelskich takich jak aktywność, zaangażowanie i poszanowanie praw innych. W czasie zajęć dorośli będą nabywać kompetencji niezbędnych do rozpoznawania potrzeb swoich jak i innych członków rodziny w celu przeciwdziałania nadmiernemu skupianiu się tylko i wyłącznie na niepełnosprawnym dziecku. Dodatkowo będą również odbywać się zajęcia dotyczące rozwijania kreatywności i twórczego myślenia. Zarówno osoby z niepełnosprawnością jak i ich zdrowe rodzeństwo będą mieli możliwość korzystania z zajęć terapeutycznych i integracyjnych. Oprócz zajęć podstawowych, w czasie wyjazdowego warsztatu przewidziano także czas na poznawanie atrakcji turystycznych Kotliny Jeleniogórskiej, rozwoju aktywności, udziału w warsztatach twórczych (jak np. warsztaty malowania czy grawerowania na szkle) oraz przebywanie wśród niesamowitych osobliwości przyrody Karkonoszy. Realizacja warsztatów przyczyni się do podniesienia wiedzy na temat włączenia społecznego, budowania aktywności społecznej oraz niezależnego życia w społeczności lokalnej wśród grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ma też promować województwo Dolnośląskie, jako region przyjazny osobom niepełnosprawnym. Warsztaty organizowane będą ośrodku dostosowanym do potrzeb i możliwości grupy uczestników, który zlokalizowany jest w atrakcyjnym turystycznie miejscu na terenie Dolnego Śląska.

Działania zaplanowane w projekcie zakładają wsparcie ok. 30 osób z terenu powiatu milickiego, oraz powiatów ościennych. Beneficjentami będą osoby niepełnosprawne, z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, w różnym przedziale wiekowym oraz ich rodzice, rodzeństwo.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego,

Zadanie programowe: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i edukacji obywatelskiej,

AUTORZY: Urszula Gaj, Joanna Broniecka, Marta Kiszczak,

CZAS TRWANIA: 01.04.2019 – 31.12.2019

Warsztat edukacyjny w ramach projektu „Aktywny DolnoŚlązak”
09.07.2019

W dniach 6-9 lipca 2019 w Zachełmiu odbył się warsztat edukacyjny. Wzięło w nim udział 13 rodzin (uczniowie z niepełnosprawnościami, rodzeństwo, rodzice) - w sumie wraz z kadrą 46 osób. Pod opieką kadry MSPDiON uczestnicy realizowali program zajęć edukacyjnych, zwiedzali urokliwe miejsca oraz wspólnie świetnie się bawili.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA