Wersja dla osób niedowidzących

Zdrowy tryb życia 2

Celem projektu "Zdrowy tryb życia 2" jest stworzenie oferty złożonej terapii fizjoterapeutycznej oraz akcji promującej zdrowy styl życia, zmotywowania do wyjścia z domu i zadbania o własne zdrowie poprzez podejmowanie aktywności. Wsparcie to odbywać się będzie poprzez organizację działań poświęconych tematyce dbania o swój stan zdrowotny: terapię poprzez organizację grupowych zajęć gimnastycznych w formie dozowanego aerobiku z fizjoterapeutą oraz prozdrowotne akcje promocyjne, czyli konsultacje podczas których będziemy starali się poznać przyczynę dysfunkcji narządu ruchu. Realizacja projektu podniesie świadomość uczestników z zakresu dbania o siebie, aktywnego stylu życia, i umiejętnego korzystania z różnorodnych aktywności.

Projekt będzie realizowany w placówkach prowadzonych przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Gminie Milicz. Wsparciem zostaną objęte osoby dorosłe, wśród których znajdują się rodzice/opiekunowie osób z niepełnosprawnościami pochodzący z Gminy Milicz. Efektem prowadzonych działań będzie poprawa ich stanu zdrowia, a także podniesienie świadomości na temat istoty prowadzenia aktywności fizycznej i prozdrowotnej.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: Ochrona i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - różne formy terapii oraz prozdrowotne akcje promocyjne

FINANSOWANE: ze środków Gminy Milicz

CZAS REALIZACJI: 01.02 - 31.12.2023 r.

KOORDYNATOR: Adrian Witczak

AUTORZY: Urszula Gaj, Weronika Witczak, Jarosław Bienkiewicz, Adrian Witczak

Kolejny rok Promowania Zdrowego Trybu Życia
01.03.2023

Tegoroczny cykl działań promujący zdrowy tryb życia ruszył! Druga odsłona projektu „Promujemy Zdrowy Tryb Życia” pozwoliła na spotkanie się zrekrutowanych uczestników w siedzibie MSPDiON w celu rozpoczęcia cyklu spotkań z fizjoterapeutą.

więcej »


Rekrutacja
02.02.2023

Możemy to oficjalnie ogłosić –  kontynuujemy projekt mający na celu stworzenie oferty ukierunkowanej na ochronę i promocję zdrowia. Odbędzie się to poprzez organizację grupowych zajęć gimnastycznych w formie dozowanego aerobiku z fizjoterapeutą oraz konsultacje na temat poprawnego używania narządu ruchu.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA