Wersja dla osób niedowidzących

Zdrowy tryb życia 2

Celem projektu "Zdrowy tryb życia 2" jest stworzenie oferty złożonej terapii fizjoterapeutycznej oraz akcji promującej zdrowy styl życia, zmotywowania do wyjścia z domu i zadbania o własne zdrowie poprzez podejmowanie aktywności. Wsparcie to odbywać się będzie poprzez organizację działań poświęconych tematyce dbania o swój stan zdrowotny: terapię poprzez organizację grupowych zajęć gimnastycznych w formie dozowanego aerobiku z fizjoterapeutą oraz prozdrowotne akcje promocyjne, czyli konsultacje podczas których będziemy starali się poznać przyczynę dysfunkcji narządu ruchu. Realizacja projektu podniesie świadomość uczestników z zakresu dbania o siebie, aktywnego stylu życia, i umiejętnego korzystania z różnorodnych aktywności.

Projekt będzie realizowany w placówkach prowadzonych przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Gminie Milicz. Wsparciem zostaną objęte osoby dorosłe, wśród których znajdują się rodzice/opiekunowie osób z niepełnosprawnościami pochodzący z Gminy Milicz. Efektem prowadzonych działań będzie poprawa ich stanu zdrowia, a także podniesienie świadomości na temat istoty prowadzenia aktywności fizycznej i prozdrowotnej.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: Ochrona i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - różne formy terapii oraz prozdrowotne akcje promocyjne

FINANSOWANE: ze środków Gminy Milicz

CZAS REALIZACJI: 01.02 - 31.12.2023 r.

KOORDYNATOR: Adrian Witczak

AUTORZY: Urszula Gaj, Weronika Witczak, Jarosław Bienkiewicz, Adrian Witczak

Wróciliśmy na maty!
08.09.2023

Po długich i relaksujących wakacjach przyszedł czas na powrót do gimnastyki! Zajęcia pod okiem fizjoterapeuty mające na celu promowanie Zdrowego Trybu Życia rozpoczęły się w ostatnią środę i przyciągnęły liczne grono uczestników zainteresowanych zadbaniem o własne zdrowie.

więcej »


Kolejny rok Promowania Zdrowego Trybu Życia
01.03.2023

Tegoroczny cykl działań promujący zdrowy tryb życia ruszył! Druga odsłona projektu „Promujemy Zdrowy Tryb Życia” pozwoliła na spotkanie się zrekrutowanych uczestników w siedzibie MSPDiON w celu rozpoczęcia cyklu spotkań z fizjoterapeutą.

więcej »


Rekrutacja
02.02.2023

Możemy to oficjalnie ogłosić –  kontynuujemy projekt mający na celu stworzenie oferty ukierunkowanej na ochronę i promocję zdrowia. Odbędzie się to poprzez organizację grupowych zajęć gimnastycznych w formie dozowanego aerobiku z fizjoterapeutą oraz konsultacje na temat poprawnego używania narządu ruchu.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA