Wersja dla osób niedowidzących

Sięgnij po wsparcie II - edycja 2022

Aktualności     Rekrutacja     Plakaty informacyjne

Projekt pn. „Sięgnij po wsparcie II”
finansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach trybu przewidzianego w art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)

 

Projekt jest kontynuacją poprzedników o tym samym tytule, które prowadzimy od końcówki 2020 roku. Jego ideą jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa poprzez zapewnienie wsparcia psychologicznego osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom/opiekunom. Wsparcie to odbywać się będzie poprzez konsultacje psychologiczne, grupowe zajęcia terapeutyczne, terapię psychologiczną prowadzoną w formie zdalnej, w formie bezpośredniego kontaktu w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz w domu beneficjenta.

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny przeżywają bardzo trudny czas, potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z lękiem, w rozwiązywaniu bieżących problemów, takich jak nasilające się zachowania trudne podczas zamknięcia w domu czy konieczność pełnienia roli terapeuty przez członków rodziny. Jako psycholodzy i terapeuci doskonale wiemy, że przedłużający się i nierozwiązany kryzys powoduje wyczerpanie fizyczne i emocjonalne tzw. stan chroniczny, ze wszystkimi jego konsekwencjami. Dlatego odpowiadając na zgłaszane zapotrzebowanie, chcemy kontynuować działania dostosowane do wymogów sytuacji.
 
W ramach projektu proponujemy możliwość uzyskania szybkiej konsultacji psychologicznej zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i ich rodziców/opiekunów. Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia będą mogły zadzwonić pod numer koordynatora psychologów i poprosić o kontakt zwrotny od specjalisty, który będzie mógł najlepiej doradzić w zgłaszanym problemie. Z uwagi na powrót takiej możliwości staramy się wracać do działań bezpośrednich, w związku z tym chcemy zaproponować naszym beneficjentom również możliwość bezpośredniego spotkania z psychologiem (w tym także grupowe). W ramach tego obszaru proponujemy różne możliwości uzyskania wsparcia – konsultacja z psychologiem w naszej placówce lub w domu beneficjenta dla osób, dla których opcja zdalna z jakiś przyczyn jest niemożliwa lub znacznie utrudniająca kontakt, a także w przypadku poważniejszych problemów wymagających wsparcia nie tylko w formie interwencyjnej, ale również w formie terapii psychologicznej.
 

Okres realizacji: od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Wartość dofinansowania: 125 920,00 zł
Całkowita wartość zadania: 125 920,00 zł

Podsumowanie Projektu "Sięgnij po Wsparcie II"
31.12.2022

Mamy przyjemność przedstawić podsumowanie projektu "Sięgnij po Wsparcie II", którego celem było zapewnienie wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin w północnej części województwa dolnośląskiego i zachodniopołudniowej części województwa wielkopolskiego. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, udało nam się zrealizować szereg działań, mających istotny wpływ na poprawę kondycji psychicznej i jakości życia naszych beneficjentów.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA