Wersja dla osób niedowidzących

Zdrowy tryb życia

Celem projektu "Zdrowy tryb życia" jest stworzenie oferty złożonej z terapii fizjoterapeutycznej oraz akcji promującej zdrowy styl życia, co zmotywuje beneficjentów do wyjścia z domu i zadbania o własne zdrowie poprzez podejmowanie aktywności. Odbywać się to będzie poprzez organizację grupowych zajęć gimnastycznych w formie dozowanego aerobiku z fizjoterapeutą dla osób starszych oraz prezentacje na temat poprawnego używania narządu ruchu. Realizacja projektu podniesie świadomość uczestników z zakresu dbania o siebie, aktywnego stylu życia, i umiejętnego korzystania z różnorodnych aktywności.

Projekt będzie realizowany w placówkach prowadzonych przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Gminie Milicz. Wsparciem zostaną objęte osoby dorosłem, wśród których znajdują się rodzice/opiekunowie osób z niepełnosprawnościami pochodzące z Gminy Milicz. Efektem prowadzonych działań będzie poprawa ich stanu zdrowia, a także podniesienie świadomości na temat istoty prowadzenia aktywności fizycznej i prozdrowotnej.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: Ochrona i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - różne formy terapii oraz prozdrowotne akcje promocyjne

FINANSOWANE: ze środków Gminy Milicz

CZAS REALIZACJI: 01.02 - 31.12.2022 r.

KOORDYNATOR: Adrian Witczak

Zadbaliśmy o zdrowie mieszkańców Milicza
22.12.2022

Projekt „Zdrowy tryb życia” dobiega końca, a wraz z nim grupowe zajęcia gimnastyczne, które były prowadzone od marca i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób pragnących zadbać o swoje zdrowie i aktywny styl życia.

więcej »


Promujemy Zdrowy Tryb Życia
23.02.2022

Realizacja projektu „Zdrowy tryb życia” oficjalnie rozpoczęta! Zrekrutowani uczestnicy projektu zebrali się dziś w siedzibie MSPDiON aby wziąć udział w prezentacji na temat poprawnego używania narządu ruchu.

więcej »


Zapraszamy na prezentacje
22.02.2022

Czy jesteście gotowi? To już jutro! Spotkanie organizacyjne oraz prezentacje na temat poprawnego używania narządu ruchu. Wszelkie informacje dostępne na poniższym plakacie. Zapraszamy!

więcej »


Ruszył projekt ochrony i promocji zdrowia
01.02.2022

Możemy to oficjalnie ogłosić – realizujemy nowy projekt mający na celu stworzenie oferty ukierunkowanej na ochronę i promocję zdrowia. Odbędzie się to poprzez organizację grupowych zajęć gimnastycznych w formie dozowanego aerobiku z fizjoterapeutą oraz prezentacje na temat poprawnego używania narządu ruchu.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA