Wersja dla osób niedowidzących

Dokumentacja Medyczna

Strona główna     Sprzęt      Filmy      Dokumentacja medyczna      Kontakt

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

 

1.    Za udostępnianie dokumentacji w formie wyciągów, odpisów lub kopii zakład pobiera opłaty:

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji:
1) jedna strona wyciągu lub odpisu – 7,00 zł
2) jedna strona kopii dokumentacji –  0,70 zł

Udostępnianie dokumentacji wewnętrznej pacjenta na zewnątrz zakładu następuje każdorazowo na podstawie decyzji kierownika.

Podstawa prawna: art. 28 ust.4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.)
 

2.    Wysokość pobieranych opłat za wydawanie zaświadczenia:
1) zaświadczenie informujące o zakresie korzystania przez pacjenta z usług terapeutycznych w ośrodku – 10,00 zł
2) zaświadczenie wydawane przez lekarza, psychologa, logopedę, fizjoterapeutę – poprzedzone badaniem i analizą dokumentacji medycznej – 20,00 zł


Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niepełnosprawności, ustalanie uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 281,poz.2790)

 

Informujemy, że dokumentację medyczną oraz zaświadczenia wydajemy do 2 dni od daty złożenia wniosku.

 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA