Wersja dla osób niedowidzących

Mamo, tato - odpocznij

 
Podstawowym założeniem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez zaangażowanie asystentów. W ramach projektu zakłada się wsparcie asystentów zarówno w środowisku domowym jak i poza nim (wsparcie weekendowe - poza domem oraz wsparcie interwencyjne - w domu). Zakres jak i częstotliwość tych działań w stosunku do poszczególnych osób niepełnosprawnych, będą określane indywidualnie. Wsparcie odbywać się będzie poprzez organizację weekendowych pobytów osób z niepełnosprawnością poza domem bez obecności rodziców, w mieszkaniu treningowym. Część z tych osób przebywać będzie w tzw. „pokoju wytchnień”, przeznaczonym i przystosowanym do potrzeb osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w tym osób leżących. W ramach projektu założono również tzw. wsparcie interwencyjne w domach beneficjentów. Rodzic w razie nagłej potrzeby mógł zadzwonić po wsparcie zespołu terapeutycznego, który zapewni osobie z niepełnosprawnością kilkugodzinną opiekę. Każdy rodzic w trackie trwania projektu będzie miał do dyspozycji 16 h usługi asystenckiej (raz w miesiącu po 2 godziny, przez 8 miesięcy). Zakładamy, iż takie działania mogą być realizowane w ciągu tygodnia jak i weekendy. Główną jak i wiodącą rolą asystenta będzie pomoc w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 
Zadanie realizowane będzie w Krośnicach w mieszkaniu treningowym. Część dotycząca interwencyjnego wspierania osób wymagających całodobowej opieki będzie realizowana w domach beneficjentów projektu (powiaty: milicki, trzebnicki, oleśnicki).
 
Projekt realizowany ze środków Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
 
CEL PROGRAMOWY: Udostępnienie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.
 
AUTORZY: Joanna Broniecka, Marta Kiszczak
 
CZAS TRWANIA: 16.05.2017 – 31.12.2017
 

Formularz zgłoszeniowy

dostępny w biurze MSPDiON, bądź na stronie internetowej poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WEEKENDOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W DOMU

NIE(ZWYKŁY) POKÓJ
26.09.2017

W zeszłym roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz opiekunów najstarszych naszych podopiecznych powstał pomysł na powstanie tzw. „pokoju wytchnień”.  W związku z tym zorganizowaliśmy koncert Eweliny Lisowskiej, gdzie zbierane były środki na realizację tego zadania. Wówczas z tej formy pomocy skorzystał Dawid, Mateusz oraz Kuba. 

więcej »


Wycieczka do afrykarium
16.09.2017

W związku z tym, że za oknami  ponuro, zimno i deszczowo , postanowiliśmy nacieszyć nasze oczy  egzotyką i wybraliśmy się do wrocławskiego Afrykarium. 

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA