Wersja dla osób niedowidzących

Kadra

mgr Aneta Wirchniańska - wychowawca/nauczyciel grupy przedszkola specjalnego

Pracuję jako pedagog specjalny w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno - Wychowawczym od 2002 roku (przedszkale specjalne, wczesna interwencja, grupa rodzic z dzieckiem). Jestemk absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika specjalna- rewalidacyjna. Jestem terapeutą S.I. "Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopnia, Trenerem VIT "Wideotrening komunikacji", terapeutą zintegrowanego wsparcia "Model zintegrowanego wsparcia będącego modyfikacją  Systemu Nauczania Kierowanego ICF, moteod AAC", terapeuta AAC "Diagnoza AAC dzieci niemówiących", "Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych - I i II stopnia".

 

 

 

mgr Justyna Musiałowska - wychowawca/nauczyciel grupy szkolnej

Pracuję w DOR-W od 2008 roku. Przez dwa lata byłam wychowawcą w grupie gimnazjalnej. Od 2010 roku jestem wychowawcą w grupie prowadzonej metodą nauczania kierowanego (tzw. Peto) z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną. Wspólnie z zespołem terapeutów tworzyłam grupę oraz dostosowywałam metodę do możliwości oraz potrzeb naszych dzieci. Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną. m.in.  dwustopniowe szkolenie oraz staż z zakresu zintegrowanego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) w stowarzyszeniu „KROK ZA KROKIEM” w Zamościu. Ukończyłam również szkolenie w tymże stowarzyszeniu pt. „Projektowanie działań organizacji pozarządowych w odniesieniu do kierunków zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym określonych w Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia oraz wspomaganie komunikacji małego dziecka z zaburzonym rozwojem mowy.”  Uczestniczyłam w wielu szkoleniach dotyczących Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej. Chciałabym nadal pracować z dziećmi i młodzieżą z wczesnym uszkodzeniem mózgu, mających problemy z komunikacją, zamierzam podnosić kwalifikacje w tym zakresie.

mgr Anna Trzeciak - Iwanicka - fizjoterapeuta

Absolwentka AWF we Wroclawiu - Wydział Fizjoterapii. W Milickim Stowarzyszeniu od 1999 roku. Ukończyłam kursy doskonalenia zawodowego m.in. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki w AWF, współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich, diagnoza i terapia integracji sensorycznej I i II stopnia, terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem, terapia neurorozwojowa NDT-Bobath i NDT-Bobath baby. 

 

 

 

 

dr Lidia Szulc - logopeda

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Kulińska - pomoc nauczyciela

Pracuję w MSPDiON od 2010 roku. Posiadam wykształcenie średnie. Ukończyłam szkolenie z zakresu układania jadłospisów oraz technologii przygotowywania posiłków dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym karmienia dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Ukończyłam kurs instruktażowy ns kierowników wycieczek szkolnych.

 

 

 

 

 

 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA