Wersja dla osób niedowidzących

Zdrowy styl życia osób 60+

 

Ideą projektu jest stworzenie atrakcyjnej oferty promującej zdrowy styl życia dla seniorów, zmotywowania ich do wyjścia z domu i brania czynnego udziału w życiu społecznym. Wsparcie to odbywać się będzie poprzez organizację działań poświęconych tematyce dbania o własne zdrowie. Realizacja projektu podniesie świadomość seniorów z zakresu dbania o siebie, aktywnego stylu życia, i umiejętnego korzystania z różnorodnych atrakcji.
W ramach projektu odbędzie się:
  • cykl wykładów o zdrowiu,
  • okresowe wyjazdy na basen termalny,
  • gimnastyka zdrowotna w formie dozowanego aerobiku,
  • nordic walking,
  • wydanie broszurki dotyczącej prawidłowej postawy ciała (siadanie i wstawanie, podnoszenie),
  • BAL SENIORA
Projekt będzie realizowany w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie w Miliczu, na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy oraz w Uniejowie. Naszymi działaniami zakładamy objąć 80 osób, są to osoby w wieku senioralnym (powyżej 60 roku życia) w śród nich znajdują się osoby niepełnosprawne pochodzące z powiatu milickiego oraz powiatów ościennych, oleśnickiego i trzebnickiego. Dodatkowo wydane broszurki zostaną wysłane do Związków Rencistów i Emerytów oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu województwa dolnośląskiego.
 
ZADANIE I: Polityka zdrowotna i promocja zdrowia – aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych
 
FINANSOWANE: z budżetu Województwa Dolnośląskiego
 
CZAS REALIZACJI: 15.08 - 15.11.2019 r.
 
KOORDYNATOR: Przemysław Walniczek
 

Rekrutacja dla seniorów!
01.08.2019

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych zaprasza seniorów z powiatu milickiego, oleśnickiego i trzebnickiego do wzięcia udziału w projekcie promującym zdrowy styl życia osób 60+. Wsparcie to odbywać się będzie poprzez organizację działań poświęconych tematyce zdrowia. W ramach projektu odbędzie się cykl wykładów o zdrowiu, w tym spotkanie z fizjoterapeutą i dietetykiem, okresowe wyjazdy na basen termalny, gimnastyka zdrowotna w formie dozowanego aerobiku, nordic walking na świeżym powietrzu oraz wydanie folderu dotyczącego prawidłowej postawy ciała. Zwieńczeniem działań będzie pierwszy Bal Seniora, który postawi na integrację i powrót do lat młodości. Spotkanie organizacyjno-rekrutacyjne oraz pierwszy wykład o zdrowiu odbędzie się 27 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kopernika 20. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.mspdion.org.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia.

 

Projekt dofinansowano z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

 

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA