Wersja dla osób niedowidzących

Mamo, Tato, co Wy na to

                                                                                          
 
Projekt pn. „Mamo, Tato, co Wy na to”
 
Projekt zakłada organizację dwóch szkoleń dwudniowych oraz wyjazdowych warsztatów z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną dla rodziców/opiekunów, osób z najbliższego otoczenia oraz kadry bezpośrednio zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej lub zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Podstawowym założeniem zadania jest wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie ich dojrzewania i seksualności. Beneficjentami będą dzieci z niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, rodzice/opiekunowie ich zdrowe rodzeństwo mieszkające na terenie województwa dolnośląskiego na obszarze powiatu milickiego, oleśnickiego i trzebnickiego, a także osoby pracujące z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (nauczyciele, terapeuci, opiekunowie, asystencji, itp.) mieszkające i pracujące na terenie województwa dolnośląskiego z regionów Wałbrzyskiego, Legnickiego, Jeleniogórskiego i Wrocławskiego.
 
Projekt obejmował będzie realizację: 
 
1. Terapeutycznych warsztatów wyjazdowych - Z myślą o rodzinach, zwłaszcza o rodzicach i rodzeństwie podopiecznych naszego Stowarzyszenia planujemy zorganizować 7-dniowe wyjazdowe warsztaty terapeutyczne, które odbędą się w jednej z miejscowości nadmorskiej w ośrodku dostosowanym do potrzeb osób z wieloraka niepełnosprawnością.
 
2. Dwóch 2-dniowych szkoleń - Z myślą o kadrze zatrudnionej w placówkach oświatowych, Ośrodkach Szkolno–Wychowawczych, Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej itp.
Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
 
CEL PROGRAMOWY: Prowadzenie warsztatów/szkoleń dotyczących seksualności osób niepełnosprawnych
 
AUTORZY: Joanna Płuska, Marta Kiszczak
 
CZAS TRWANIA: 20.05.2018 – 31.12.2018
 

2-dniowe szkolenia dla kadry zatrudnionej w placówkach oświatowych
22.06.2018

                                                                                                                       

 

Milickie Stowarzyszenia Przyjaciól Dzieci i Osób Niepełnosprawnych organizuje 2-dniowe szkolenie dla kadry zatrudnionej w placówkach oświatowych Ośrodkach Szkolno– Wychowawczych, Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej.Szkolenia o tematyce: „ROZWAŻNA INTERWENCJA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZACHOWAŃ TRUDNYCH, O CHARAKTERZE SEKSUALNYM, U PODOPIECZNEGO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ” w ramach realizacji projektu " Mamo, tato co wy na to"

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA