Wersja dla osób niedowidzących

Być rodzicem to brzmi dumnie

                                                                     

Projekt pn. „Być rodzicem to brzmi dumnie”

Projekt zakłada organizację 4-dniowych wyjazdowych warsztatów skierowanych do członków rodzin osób niepełnosprawnych, którzy na co dzień sprawują opieką nad niepełnosprawną osobą. W czasie odbywania się warsztatów dla członków rodzin, osoby niepełnosprawne przebywały będą pod opieką opiekunów, terapeutów. Przygotowane zostaną również dla nich zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji społecznych jak i komunikacji w tym AAC.
Beneficjentami projektu będą członkowie rodzin, rodzice/opiekunowie, w projekcie wezmą udział także ich niepełnosprawne dzieci, podopieczni Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domy Samopomocy, ze sprzężoną i wieloraką niepełnosprawnością, mieszkające na terenie województwa dolnośląskiego na obszarze powiatu milickiego, oleśnickiego.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
 
ZADANIE: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.
 
AUTORZY: Joanna Broniecka, Urszula Gaj, Marta Kiszczak
 
CZAS TRWANIA: 01.09.2018 – 31.12.2018
 

Niezwykła wyprawa - 9 osób na wózkach inwalidzkich zdobyło Morskie Oko
30.09.2018

W dniach 27-30 września br. Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Być rodzicem to brzmi dumnie” zorganizowało 4 dniowy wyjazdowy warsztat w Zakopanem. W warsztacie udział wzięli podopieczni Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, ze sprzężoną i wieloraką niepełnosprawnością wraz z  rodzinami.

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA