Wersja dla osób niedowidzących

Zielone Projekty

MSPDiON od 2009 roku realizuje projekty, których ideą jest szerzenie edukacji ekologicznej oraz promowanie pożytecznych, służących zdrowiu i kondycji psychofizycznej form spędzania wolnego czasu na łonie natury. W tym celu pozyskiwane są środki na prowadzenie serii tzw. zielonych projektów angażujących niepełnosprawnych i zdrowych mieszkańców regionu do działań na rzecz lokalnej przyrody. W ramach tychże inicjatyw podejmowane są różnorakie akcje służące przyrodzie Doliny Baryczy, np. sprzątanie lasów i szlaków turystycznych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zimowe dokarmianie zwierząt, sadzenie drzew, itp. Poza tym osoby uczestniczące w zielonych projektach poznają przyrodnicze skarby naszej małej ojczyzny, uczą się korzystać z różnorakich form turystycznych charakterystycznych dla regionu – kajaki, bryczki, wycieczki piesze z birdwatchingiem, Nordic Walking. Istotnym elementem zielonych projektów są organizowane dwa razy do roku pikniki rodzinne, służące zachęcaniu do wspierania przyrody i zrównoważonego korzystania z jej zasobów. Dzięki zielonym projektom w placówkach prowadzonych przez MSPDiON odbywają się też tzw. zielone lekcje będące jednostkami dydaktycznymi wplecionymi w programy edukacyjne i edukacyjno-terapeutyczne. Z tej formy zajęć korzystają przedszkolaki,  uczniowie zespołów klasowych i grup ZRW z Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjni-Wychowawczego, oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej i Śrpdowiskowego Domu Samopomocy. Ideą zielonych lekcji jest podnoszenie na wyższy poziom świadomości ekologicznej ich uczestników i łamanie barier psychicznych w osobach z niepełnosprawnością,  powstrzymujących je przed korzystaniem z zasobów przyrodniczych. Dzięki realizacji zielonych projektów MSPDiON coraz częściej postrzegane jest jako organizacja przyjazna przyrodzie i Dolinie Baryczy. Przebieg i efekty realizacji tej formy działań można podziwiać na ścianach tzw. "zielonego holu" w budynku DORW, gdzie znajduje się stała galeria zdjęć, zwana nie bez kozery „zieloną galerią”.

Realizowane Projekty:

Zielona Edukacja

Nasza Dolina Baryczy

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA