Wersja dla osób niedowidzących

Integracyjny turniej bocci „Łączy nas BOCCIA 2018”

                                                                      

Projekt pn. Integracyjny turniej bocci „Łączy nas BOCCIA 2018”

Założeniem projektu jest organizacja i przeprowadzenie integracyjnego turnieju bocci „Łączy nas BOCCIA 2018”. Planuje się zaproszenie do udziału 12 drużyn z powiatów: milickiego, trzebnickiego i wrocławskiego. Gra w boccię daje możliwość wykazania się w sporcie każdemu. Nie ma ograniczeń dla żadnych niepełnosprawności ruchowych. Grać mogą również osoby z porażonymi kończynami górnymi. Korzystają one z pomocy asystenta oraz specjalnej rynny. 
W turnieju weźmie udział 12 drużyn. Każda z nich składać się będzie z 3 osób niepełnosprawnych oraz jednego terapeuty, który będzie pełnił rolę asystenta. 
Turniej zorganizowany zostanie w Miliczu na jednej z milickich hal sportowych, przystosowanych do osób niepełnosprawnych, spełniających niezbędne wymogi sanitarne. Mecze odbywać się będą systemem pucharowym, na czterech boiskach jednocześnie. Zawodnikami będą osoby niepełnosprawne w wieku od 15 – 60 r.ż. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
 
ZADANIE: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
 
AUTORZY: Marta Kiszczak, Marzena Ratajek, Urszula Gaj
 
CZAS TRWANIA: 15.10.2018 – 31.12.2018
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA