Wersja dla osób niedowidzących

Kierunek Edukacja i Rozwój

„KIERUNEK EDUKACJA I ROZWÓJ”

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Kierunek Edukacja i Rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

Oś priorytetowa 10: Edukacja;

Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;

Poddziałanie 10.2.1  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Założenia projektu:

- przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (turystyczne, sportowe, kulturalne, artystyczne)

- przeszkolenie kadry terapeutycznej – 30 osób (szkolenia z zakresu: poznania narzędzi do diagnozy KOZE - Karty Oceny Zachowania i Emocji; Trudne zachowania osób z autyzmem, Superwizyjne AAC, RSA Biofeedback)

- zakup pomocy terapeutycznych (sprzęt do terapii RSA BIOFEEDBACK, panel świetlny z dźwiękiem, wanna do panelu świetlnego, kolorowa ściana, gra SENSOR LIFE, oprogramowanie Autilius, narzędzie w ramach abonamentu KOZE)

Cele projektu:

- wyrównanie szans edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwój właściwych umiejętności uczniów projektu (45 osób) w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej;

- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z wieloraką niepełnosprawnością dzięki podniesieniu kompetencji kadry (szkolenia dla 30 osób);

- zapewnienie wysokiej jakości terapii specjalistycznej osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem zakupionych nowoczesnych pomocy terapeutycznych.  

Planowane efekty:

- nabycie u 45 uczniów kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu

- uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu u 30 nauczycieli,

- objęcie wsparciem 45 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie,

- objęcie wsparciem w programie 30 nauczycieli.

 

Całkowita wartość projektu: 103 910,00 zł, dofinansowanie: 98 510,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 88 323,50 zł

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 20.10.2017 r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 21.11.2017r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 04.01.2018r.

 

Zapytanie ofertowe
19.02.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ogłasza zapytanie ofertowe na zakup Kolorowej ściany.  Oferty należy składać na wzorze formularza ofertowego.
 

więcej »


Zapytanie ofertowe
15.02.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia w dla 3 osób z zakresu "RSA Biofeedback"”. Oferty należy składać na wzorze formularza ofertowego.
 

więcej »


Szkolenie "RSA BIOFEEDBACK"
12.02.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych organizuje szkolenie pn."RSA Biofeedback" dla nauczycieli z Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.
 

więcej »


Zapytanie ofertowe
22.01.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia  dla 32 osób o tematyce „Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nie awersyjne strategie”.

więcej »


Warsztat kulturalny
13.01.2018

W ramach programu „ Kierunek edukacja i rozwój ”- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – 13.01.2018  r. odbył się warsztat kulturalny. 

więcej »


Szkolenie - Trudne zachowania
08.01.2018

MILICKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH organizuje szkolenie pn. „Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie” dla nauczycieli Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.

więcej »


Warsztat kulturalny
13.12.2017

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Kierunek Edukacja i Rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 organizuje aktywizujący warsztaty kulturalny do Wrocławia, który odbędzie się dnia 13.01.2018 r. W ramach wyjazdu planowany jest pobyt w Muzeum Figur Woskowych oraz kino. 

więcej »


Zapytanie ofertowe
11.12.2017

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ogłasza zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania Autilius. 

więcej »


Warsztat turystyczny
25.11.2017

W ramach programu „ Kierunek edukacja i rozwój ”- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - 25.11.2017 r. odbył się warsztat turystyczny. 19-osobowa grupa wybrała się do wrocławskiego Hydropolis. Miejsce to okazała się bardzo ciekawe i dostarczyło nam wielu niespotykanych wrażeń . Po zwiedzaniu przewidziany był czas na pyszny obiad i krótki odpoczynek. Wszyscy zadowoleni wrócili do swoich domów. 

więcej »


Warsztat sportowy
25.11.2017

25.11.2017 w ramach projektu „ Kierunek Edukacja i Rozwój ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 , 19-osobowa drużyna niestrudzonych sportowców wyruszyła na zmagania z Bobolandią we Wrocławiu. Tylu wspaniałych urządzeń sportowych i innych atrakcji ruchowych nikt z nas jeszcze nie widział , dlatego chętnie rozpoczęliśmy wspólna zabawę. 

więcej »

1 2 »
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA