Wersja dla osób niedowidzących

Kierunek Edukacja i Rozwój

„KIERUNEK EDUKACJA I ROZWÓJ”

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Kierunek Edukacja i Rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

Oś priorytetowa 10: Edukacja;

Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;

Poddziałanie 10.2.1  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Założenia projektu:

- przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (turystyczne, sportowe, kulturalne, artystyczne)

- przeszkolenie kadry terapeutycznej – 30 osób (szkolenia z zakresu: poznania narzędzi do diagnozy KOZE - Karty Oceny Zachowania i Emocji; Trudne zachowania osób z autyzmem, Superwizyjne AAC, RSA Biofeedback)

- zakup pomocy terapeutycznych (sprzęt do terapii RSA BIOFEEDBACK, panel świetlny z dźwiękiem, wanna do panelu świetlnego, kolorowa ściana, gra SENSOR LIFE, oprogramowanie Autilius, narzędzie w ramach abonamentu KOZE)

Cele projektu:

- wyrównanie szans edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwój właściwych umiejętności uczniów projektu (45 osób) w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej;

- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z wieloraką niepełnosprawnością dzięki podniesieniu kompetencji kadry (szkolenia dla 30 osób);

- zapewnienie wysokiej jakości terapii specjalistycznej osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem zakupionych nowoczesnych pomocy terapeutycznych.  

Planowane efekty:

- nabycie u 45 uczniów kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu

- uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu u 30 nauczycieli,

- objęcie wsparciem 45 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie,

- objęcie wsparciem w programie 30 nauczycieli.

 

Całkowita wartość projektu: 103 910,00 zł, dofinansowanie: 98 510,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 88 323,50 zł

Autorzy: Joanna Broniecka, Marta Kiszczak

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 17.12.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 24.10.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 22.08.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 16.07.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 09.05.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 18.04.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 01.03.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 28.02.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 15.02.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 04.01.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 21.11.2017r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 20.10.2017r.

 

Wyjazd turystyczny do Wałbrzycha
12.01.2019

Dnia 12.01.2019 roku uczniowie DOR-W kolejny raz wyruszyli na wycieczkę z projektu pn. „Kierunek Edukacja i Rozwój”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym razem był to wyjazd turystyczny, więc wybraliśmy się do Wałbrzycha, żeby zaczerpnąć trochę wiedzy nt. przepięknego miejsca gdzie znajduję się Zamek Książ. Po długim i interesującym zwiedzaniu z przewodnikiem, który zabrał nas w podróż historyczną, wycieczkowicze musieli posilić się aby zebrać siły na zwiedzanie kolejnego miejsca - Palmiarni. Mogliśmy zobaczyć tam bardzo ciekawe gatunki roślin. Nie zabrakło też chwili na wygłupy na śniegu podczas powrotu do autobusu.

więcej »


Zaproszenie na warsztat turystyczny
17.12.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Kierunek Edukacja i Rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 organizuje aktywizujący warsztat turystyczny, który odbędzie się dnia 12.01.2019 r. w Wałbrzychu (w programie Zamek Książ oraz Palmiarnia). 

więcej »


Warsztat artystyczny
24.11.2018

Punktualnie o 8:00 rano, uczestnicy projektu „Kierunek Edukacja i Rozwój”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z uśmiechem na twarzy wsiedli do autobusu, żeby udać się na niesamowitą wycieczkę. Plecaki po brzegi wypełnione kanapkami, batonami, chrupkami, sokami i różnymi pysznymi przekąskami, bo przed nami blisko 2,5 godzinna podróż…

więcej »


Zaproszenie na warsztat artystyczny
24.10.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Kierunek Edukacja i Rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 organizuje aktywizujący warsztat artystyczny, który odbędzie się dnia 24.11.2018 r. w miejscowości Wrzeszczyn (powiat jeleniogórski).

więcej »


Szkolenie superwizyjne z zakresu AAC
06.10.2018

Dnia 6 października w ramach projektu „Kierunek edukacja i rozwój” w Kwidzynie odbyło się szkolenie superwizyjne z zakresu AAC. Szkolenie było realizowane wg projektu pn. „Kierunek Edukacja i Rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

więcej »


Warsztat sportowy
29.09.2018

Dnia 29 września 2018 roku obył się kolejny wyjazd naszych podopiecznych z w ramach projektu pn. „Kierunek Edukacja i Rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tym razem uczniowie brali udział w warsztatach sportowych. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy wyjazdem do Zdun gdzie odbył się Piknik i aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Naszą  przygodę rozpoczęliśmy spacerem, który odbył się w lesie na „Szaniec”, gdzie każdy z uczestników w trakcie spaceru musiał znaleźć kamień, który potem został rzucony.

więcej »


Zaproszenie na warsztat sportowy
22.08.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Kierunek Edukacja i Rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 organizuje aktywizujący warsztaty sportowy który odbędzie się dnia 29.09.2018 r. w miejscowościach: Zduny oraz Żmigród. 

więcej »


ZMIANA TERMINU SZKOLENIA - Szkolenie superwizyjne z zakresu AAC
22.08.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 06.10.2018 r. organizuje szkolenie superwizyjne z zakresu AAC dla nauczycieli z Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego. Szczegółowe informacje nt. możliwości wzięcia udziału, dostępne w biurze projektu. Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Kierunek Edukacja i Rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

więcej »


Szkolenie superwizyjne z zakresu AAC – II dzień
16.07.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 01.09.2018 r. organizuje szkolenie superwizyjne z zakresu AAC dla nauczycieli z Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego. Szczegółowe informacje nt. możliwości wzięcia udziału, dostępne w biurze projektu. Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Kierunek Edukacja i Rozwój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

więcej »


Warsztat kulturalny
20.05.2018

W słoneczną niedzielę 20.05.2018 wybraliśmy się do Bielan Wrocławskich do teatru ATM. Warsztat kulturalny był zorganizowany w ramach projektu „Kierunek Edukacja i Rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

więcej »

1 2 3 4 »
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA