Wersja dla osób niedowidzących

Kierunek Edukacja i Rozwój

„KIERUNEK EDUKACJA I ROZWÓJ”

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Kierunek Edukacja i Rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

Oś priorytetowa 10: Edukacja;

Działanie 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;

Poddziałanie 10.2.1  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Założenia projektu:

- przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (turystyczne, sportowe, kulturalne, artystyczne)

- przeszkolenie kadry terapeutycznej – 30 osób (szkolenia z zakresu: poznania narzędzi do diagnozy KOZE - Karty Oceny Zachowania i Emocji; Trudne zachowania osób z autyzmem, Superwizyjne AAC, RSA Biofeedback)

- zakup pomocy terapeutycznych (sprzęt do terapii RSA BIOFEEDBACK, panel świetlny z dźwiękiem, wanna do panelu świetlnego, kolorowa ściana, gra SENSOR LIFE, oprogramowanie Autilius, narzędzie w ramach abonamentu KOZE)

Cele projektu:

- wyrównanie szans edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwój właściwych umiejętności uczniów projektu (45 osób) w zakresie kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej;

- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów z wieloraką niepełnosprawnością dzięki podniesieniu kompetencji kadry (szkolenia dla 30 osób);

- zapewnienie wysokiej jakości terapii specjalistycznej osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem zakupionych nowoczesnych pomocy terapeutycznych.  

Planowane efekty:

- nabycie u 45 uczniów kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu

- uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu u 30 nauczycieli,

- objęcie wsparciem 45 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie,

- objęcie wsparciem w programie 30 nauczycieli.

 

Całkowita wartość projektu: 103 910,00 zł, dofinansowanie: 98 510,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 88 323,50 zł

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 18.04.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 01.03.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 28.02.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 15.02.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 04.01.2018r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 21.11.2017r.

HARMONOGRAM WSPARCIA: na dzień 20.10.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe
17.04.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostarczeniem gry SENSOR LIFE.  Oferty należy składać na wzorze formularza ofertowego.
 
 
 

więcej »


Zapytanie ofertowe
11.04.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ogłasza zapytanie
ofertowe na zakup wraz z dostarczeniem wanny do panelu świetlnego z dźwiękiem (format A3). Oferty
należy składać na wzorze formularza ofertowego.
 
 

więcej »


Zapytanie ofertowe
11.04.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ogłasza zapytanie
ofertowe na zakup wraz z dostarczeniem panelu świetlnego z dźwiękiem (format A3).
Oferty należy składać na wzorze formularza ofertowego.
 
 

więcej »


Warsztat artystyczny
19.03.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Kierunek Edukacja i Rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 organizuje aktywizujący warsztaty artystyczny, który odbędzie się dnia 21.04.2018 r. w miejscowości: Biadacz. 

więcej »


Warsztat sportowy
17.03.2018

W ostatnią zimową sobotę 17.03.2018 nasi uczniowie wzięli udział w warsztacie sportowym. Warsztat był realizowany w projekcie pn. „Kierunek Edukacja i Rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

więcej »


Szkolenie superwizyjne z zakresu AAC
15.03.2018

W czwartek 15.03.2018 nasi terapeuci udali się do Kwidzyna na „Szkolenie Superwizyjne  z Zakresu AAC-I cykl ”. Tutaj oczekiwał już na nas wykładowca-dr Magdalena Grycman.

więcej »


Zapytanie ofertowe
08.03.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ogłasza zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostarczeniem zestawu do terapii RSA BIOFEEDBACK.  Oferty należy składać na wzorze formularza ofertowego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - pobierz

 

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO - pobierz

 

więcej »


Relacja ze szkolenia "RSA Biofeedback"
04.03.2018

W dniach 3-4.03.2018 r., we Wrocławiu odbyło się szkolenie pn. ,,RSA Biofeedback”. Szkolenie było realizowane w ramach projektu pn. „Kierunek Edukacja i Rozwój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu wzięło udział 3 naszych pracowników – pani Anetta, pani Ola oraz pan Krystian.

więcej »


Zapytanie ofertowe
28.02.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla 8 osób pn. ""Szkolenie superwizyjne z zakresu AAC".

 

więcej »


Szkolenie superwizyjne z zakresu AAC
26.02.2018

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w marcu 2018 r. organizuje szkolenie superwizyjne z zakresu AAC dla nauczycieli z Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.

 

 

więcej »

1 2 3 »
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA