27.02.2015r.

20 lutego rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych na przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans i niedyskryminacji rekomendowała prezes MSPDiON Alicję Szatkowską. Po podliczeniu głosów okazało się, że prezes Szatkowska otrzymała największą liczbę głosów. Za jej powołaniem opowiedziały się 464 organizacje pozarządowe, w czego 21 to stowarzyszenia z powiatu milickiego. Warto dodać, że sekretarzem zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest wiceprezes MSPDiON Iwona Górnicka.

27.02.2015r.

26 lutego w nowym budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia, funkcjonującym obecnie pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy gościli radni VI kadencji Rady Miejskiej, czyli samorządowcy, którzy podjęli decyzję o sprzedaży za przysłowiową złotówkę Stowarzyszeniu gruntu, na którym obecnie stoi nowy budynek ŚDS, oraz starego budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej i Powiatowego Ośrodka Wsparcia.

czytaj więcej

24.02.2015r.

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Przyjmuje zapisy na Spektakl

„Klimakterium 2”

który odbędzie się 24 Kwietnia godz 17:00 w Ostrowskim Centrum Kultury

Bilety w cenie 85 zł + koszt transportu

Zapisy Przyjmowane są w Biurze Stowarzyszenia lub pod numerem  telefonu 71 38 30 014


17.02.2015r.Rozlicz Pit-a za darmo za pomocą programu e-pity:

Lub przez internet:

17.02.2015r.

Odwiedziny ministra


12 lutego gościł u nas Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministrowi towarzyszyła rzesza znamienitych gości, m.in. Senator i zarazem Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  Jarosław Duda,  wicemarszałkowie  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska i Tadeusz Samborski, sekretarz rady nadzorczej PFRON Małgorzata Połap  wiceprezes PFRON-u Marcin Horyń, dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Mańkowski, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Piotr Klag, Burmistrz Miasta i Gminy Milicz Piotr Lech.

Odwiedziny ministra

06.02.2015r.

Jak widać, nie trzeba być dzieckiem, by dokarmianie ptaków sprawiało frajdę. 30 stycznia nasze ptaki wsparli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Zielona Edukacja” finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zielona edukacja

05.02.2015r.

Miał być kulig, ale jak tu jeździć saniami, kiedy nie ma śniegu? My jednak nie daliśmy się aurze i w ramach zielonych lekcji zamiast na kulig wybraliśmy się bryczką podglądać ptaki. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Zielona Edukacja” finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zielona edukacja

05.02.2015r.

Jak widać, dokarmianie ptaków to czysta przyjemność. 17 stycznia w Niesułowicach zorganizowaliśmy akcję dokarmiania ptaków. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „Zielona Edukacja” finansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zielona edukacja

Page 1 of 38  > >>