Wersja dla osób niedowidzących

Opis działań

Środowiskowy Dom Samopomocy jest nową placówką powstałą na bazie funkcjonującego przy MSPDiON od roku 2000 Powiatowego Ośrodka Wsparcia. Po ukończeniu  w styczniu 2015 roku budowy nowoczesnego, przestronnego i wełni przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku placówka zmieniła siedzibę, zwiększyła liczbę osób korzystających z jej wsparcia i dziś funkcjonuje jako Środowiskowy Dom Samopomocy w Miliczu przy ul. Osadniczej 1c.
ŚDS jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim i ze sprzężoną niepełnosprawnością. Celem działalności ŚDS jest możliwie szerokie usamodzielnienie i uspołecznienie podopiecznych poprzez zastosowanie różnorakich form terapii. Placówka prowadzi działania wspierająco-rehabilitacyjne obejmujące: trening zaradności osobistej, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening spędzania wolnego czasu. Poza tym w ofercie placówki znajdują się działania rewalidacyjne zmierzające do usprawnienia funkcji fizycznych, psychicznych i społecznych.  
Podopieczni ŚDS mogą liczyć na wsparcie fizjoterapeutyczne, logopedyczne, psychologiczne, terapię zajęciową, hipoterapię, dogoterapię, terapię wielozmysłową w Sali Doświadczania Świata, zajęcia na basenie, udział w różnorakich przedsięwzięciach artystycznych i turystyczno-rekreacyjnych. Poza tym mają zapewniony transport, posiłki i doraźną pomoc medyczną.
Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy jest mgr Irena Kuc-Sierpińska.

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA