Wersja dla osób niedowidzących

Kierunek Rozwój 2

Celem projektu jest organizacja cyklu 3 specjalistycznych, innowacyjnych szkoleń dla kadry placówek, jak również dla opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnościami. Wynika to z potrzeby rozwijania wiedzy i umiejętności u osób z najbliższego otoczenia aby w sposób kompleksowy oddziaływać na rozwój młodych ludzi ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i komunikacyjnymi. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż chcemy wprowadzać nowoczesne i innowacyjne metody w celu optymalizacji oddziaływań terapeutycznych z jednoczesnym wsparciem rodziców i opiekunów.

Pierwsze szkolenie wyposaży specjalistów i nauczycieli w umiejętności diagnozy dzieci od 1 m.ż. do 9 r.ż., które zmagają się z dysharmonijnym rozwojem, opóźnieniem psychoruchowym. Będą to testy „Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego”.
 
Drugie szkolenie odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Będzie to szkolenie z zakresu diagnozy PEP-3-PL. Profil Psychoedukacyjny to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju zdolności i umiejętności dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 
Trzecie szkolenie umożliwi kadrze stowarzyszenia zdobywanie wiedzy nt. terapii i wspomagania w zakresie osób z deficytami rozwojowymi, poprzez naukę o prawidłowym podawaniu i obróbce pokarmu. 

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

FINANSOWANE: ze środków budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Dolnośląskiego

CZAS REALIZACJI: 01.07 - 31.12.2023 r.

Kadra MSPDiON z obecnością na kolejnym szkoleniu
04.10.2023

Terapeuci oraz nauczyciele, którzy na co dzień pracują w Stowarzyszeniu, bacznie stawiając czoła swoim obowiązkom – tworzą zespół, który łączy jeden cel, jakim jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami. 

więcej »


Otwieramy rekrutację!
01.07.2023

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z przyjemnością informuje, że ruszyła rekrutacja do projektu "Kierunek Rozwój 2". Jest to zadanie skierowane do kadry Stowarzyszenia, która ma szansę nabyć nową wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywanej pracy. 

więcej »

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA