Wersja dla osób niedowidzących

MOGĘ, POTRAFIĘ, PRACUJĘ

Podsumowanie projektu „Mogę, Potrafię, Pracuję”
31.10.2019

31 października zakończyła się realizacja projektu #MogęPotrafięPracuję, który realizowało Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Założeniem projektu była realizacja i zapewnienie kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej u 45 osób z niepełnosprawnością dostosowanego do indywidualnych potrzeb tych osób.
 
Cele projektu:
- podniesienie aktywizacji zawodowej społecznej osób z niepełnosprawnościami przy wykorzystaniu europejskiego modelu zatrudnienia wspomaganego,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych, społecznych i osobistych osób z niepełnosprawnościami,
- udział osób z niepełnosprawnościami w warsztatach tematycznych,
- odbycie próbek pracy oraz praktyk zawodowych przez osoby z niepełnosprawnościami
 
- Całkowita wartość projektu: 560 947,90
- Kwota dofinansowania: 532 867,90
- W tym wkład Funduszy Europejskich: 476 805,71
Termin realizacji: 01.09.2017-31.10.2019
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację projektu: beneficjentom i ich rodzinom, pracodawcom, trenerom pracy, psychologom, doradcy zawodowemu i pracownikom administracji MSPDiON oraz Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy, PUP Milicz, PCPR Milicz.
 
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA