Wersja dla osób niedowidzących

Jak pomóc?

  Jak inaczej możesz pomóc Jak Twoja firma może pomóc  
 

 

Tylko dzięki twojemu wsparciu możemy wesprzeć podopiecznych

Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych.
 

 

Możesz wpłacić pieniądze tradycyjnie: 
Bank Spółdzielczy w Miliczu nr:
 
    33 9582 0000 2000 0000 0404 0001   
 
tytułem „darowizna na cele statutowe”
 
Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie[1].
Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na podstawową działalność statutową tj. terapię dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Kwota darowizny (dokonanej przelewem)
może być odliczona od podstawy opodatkowania (nie może być to więcej niż 6% uzyskanego dochodu)”.
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA