Wersja dla osób niedowidzących

Projekty aktualnie realizowane

Finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:


Finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:


                                                                

Finansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu „Za życiem”:


Finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego:


Finansowane ze środków budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Dolnośląskiego:


Finansowane ze środków Fundacji PZU:


Finansowane ze środków Gminy Milicz:

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA