Wersja dla osób niedowidzących

WCZESNA POMOC DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU I JEGO RODZINIE

1. Terapia Logopedyczna
08.02.2016

          Polega na wsparciu komunikacyjnego aspektu rozwoju oraz poprawie sprawności aparatu artykulacyjnego. W dużym skrócie celem tej formy terapii jest usprawnianie odruchów w obrębie aparatu artykulacyjnego mających pływ na sposób jedzenia, picia, a w dalszym etapie również rozwój prawidłowej artykulacji. Terapia logopedyczna służy również kształtowaniu odpowiednich nawyków artykulacyjnych, korekcie wad wymowy, eliminowaniu zaburzeń mowy,  poprawie techniki i wyrazistości mówienia, rozbudowy gramatycznej wypowiedzi, a w razie konieczności również wprowadzaniu alternatywnych metod komunikacji.

 

 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA