Wersja dla osób niedowidzących

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością

 

Program "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością"

Celem programu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższej rodziny w codziennym funkcjonowaniu poprzez zapewnienie im usług opiekuńczych tzw. „opieki wytchnieniowej”, która umożliwi opiekunom osób niepełnosprawnych regenerację sił i da szansę lepszego bilansu życia osobistego przez odciążenie w opiece.

Beneficjentami programu mogą być dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagające stałej opieki osób drugich w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Jednak jak zawsze w przypadku Pokoju Wytchnień, jego odbiorcami są także rodzice zajmujący się swoimi dziećmi 24 godziny na dobę, którzy zyskują chwilę tytułowego „wytchnienia”, co pozwala im na realizację najprostszych ludzkich potrzeb jak wizyta u lekarza, pójście do kościoła, urzędu, fryzjera, na zakupy czy zwyczajny odpoczynek.

„Pokój Wytchnień” działa w naszej organizacji już od 2016 roku, jednak dotychczasowe doświadczenie oraz rozmowy z rodzicami osób niepełnosprawnych wskazują, że istnieje ogromna potrzeba kontynuacji oraz poszerzenia tychże działań.

Rekrutacja do programu trwa od 01.01 do 31.01.2021 r. i odbywa się poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 691 982 301 (koordynator projektu) bądź 71 38 30 014 (biuro Stowarzyszenia), a także bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia (Milicz, ul. Kopernika 20). W materiałach rekrutacyjnych zawarta jest informacja o możliwości skorzystania z usług dostępowych takich jak tłumacz języka migowego.

Program jest dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO: Wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

KOORDYNATOR: Irena Kuc-Sierpińska

AUTORZY: Agnieszka Kołodziej, Urszula Gaj

CZAS TRWANIA: 01.01.2021 - 31.12.2021

DOFINANSOWANIE: 575 000 ZŁ

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 575 000 ZŁ

MATERIAŁY REKRUTACYJNE*:

*w celu rekrutacji do programu KONIECZNE jest dostarczenie wszystkich powyższych dokumentów oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, poinformowanie o ewentualnej potrzebie skorzystania z usług tłumacza języka migowego oraz zapoznanie się z treścią programu (kliknij, aby przeczytać)

Opieka wytchnieniowa w lutym
01.03.2021

Działań w ramach „wytchnieniówki” ciąg dalszy! Uczestnicy projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” otrzymują wsparcie zarówno w postaci usług dziennych, całodobowych, jak i w swoich domach.

więcej »


Styczniowa Opieka Wytchnieniowa
01.02.2021

W styczniu w naszej organizacji rozpoczęliśmy realizację projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. W tym czasie, zgodnie z założeniami projektu, beneficjenci otrzymywali wsparcie zarówno w postaci usług dziennych, całodobowych, jak i w swoich domach.

więcej »


Startujemy z nowym projektem - Opieka Wytchnieniowa
01.01.2021

Już od 1 stycznia 2021 roku Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych realizować będzie nowy projekt – „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 na rok 2021. Został on dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej »

« 1 2
Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA