Wersja dla osób niedowidzących
Czym jest godność? - film o #NaszNowyDom
01.06.2024

Zapraszamy wszystkich, którzy nie mogli być z nami na koncercie, do obejrzenia filmu, który specjalnie dla Was przygotowaliśmy na tę okazję

Arka Noego zagrała w szczytnym celu
31.05.2024

Ależ to był magiczny wieczór… W czwartek, 9 maja br., w Kościele Łaski pw. św. Andrzeja Boboli w Miliczu odbył się już XII koncert organizowany przez naszą organizację. Tym razem gwiazdą wieczoru był znany i lubiany zespół ARKA NOEGO OFFICIAL pod przewodnictwem Roberta Friedricha. Wydarzenie nazwane „Kroki do Godności” miało na celu zwrócenie uwagi na tytułową godność osób z niepełnosprawnością. 

Wyniki zapytania ofertowego z dnia 14.05.2024
27.05.2024

Demontaż dźwigu hydraulicznego, dostawa i montaż nowego dźwigu elektrycznego w budynku w Miliczu przy ul. Kopernika 20.

Wizyta w Sejmie RP
22.05.2024

Wczoraj nasza delegacja miała przyjemność gościć w Sejmie, gdzie wzięli udział w posiedzeniach dwóch podkomisji stałych: do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób z niepełnosprawnościami.

Obchody Dnia Świadomości o Spektrum Autyzmu
22.05.2024

W maju uczestnicy Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych obchodzili Dzień Świadomości o Spektrum Autyzmu.

Nasi seniorzy nie zwalniają tempa!
21.05.2024

W ramach aktualnie trwającego projektu "Seniorzy w formie" odbywają się różnorodne zajęcia: taneczne, jogi, ogrodnictwa, makramy oraz zdrowego odżywiania.

Strona Główna

WYNIKI - Zapytanie ofertowe z dnia 15.03.2024
04.04.2024

Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem "Wyjazdowych siedmiodniowych warsztatów ogólnorozwijających dla małych dzieci i ich rodzin"

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją umowy do projektu pn.: „Lepsze Jutro 2” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym zadania pn.: „wyjazdowe siedmiodniowe warsztaty ogólnorozwijające dla małych dzieci i ich rodzin” zaprasza do złożenia oferty na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w dniach 25.05.2024-01.06.2024 w nadmorskich ośrodkach turystycznych dla grupy od 45 do 55 osób.

Projekt pn. „Lepsze jutro 2” współfinansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

19.03.2024 Sprostowanie dotyczące Zapytania Ofertowego z dnia 15.03.2024

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy dokonać korekty w zapytaniu ofertowym opublikowanym w dniu 15.03.2024. Zmiana dotyczy zapisu w punkcie 2, podpunktu b. Chcielibyśmy jasno określić, że zmiana ta nie wpływa na termin składania ofert. Prosimy o uwzględnienie tej poprawki podczas przygotowywania ofert.

04.04.2024 Wybór oferty 

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w dniu 02.04.2024 roku dokonało otwarcia ofert w postępowaniu zapytania ofertowego z dnia 15.03.2024 w związku z realizacją umowy do projektu pn.: „Lepsze Jutro 2” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym zadania pn.: „wyjazdowe siedmiodniowe warsztaty ogólnorozwijające dla małych dzieci i ich rodzin” w terminie 25.05-01.06.2024 i dokonali oceny wag procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny, sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium.
 

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę wykonawcy:

Imperiall Resort & MediSpa – Sianożęty , która uzyskała 97 punktów.


Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku z wpłynięciem w terminie określonym w zapytaniu ofertowym 1 oferty, która spełniała warunki udziału w postepowaniu a jej treść odpowiadała warunkom zamówienia, wybór wykonawcy jest uzasadniony i jest zgodny z zasadą konkurencyjności.

 

Dokumenty zapytania ofertowego:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego

3. Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego

 

 

 

Linki
1% dla OPP
BIP Akademia
Kalendarium
Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA